Kategoriarkiv: Pedagogisk planering

Pedagogisk Planering Ironhen

Fritidshemmets arbetsområde:

Triathlonloppet Ironhen

 Under veckorna:

v. 35-37 2016

 Varför detta arbetsområde:

Det har nyligen varit en Ironman-tävling (triathlon) i Kalmar och flera barn känner till tävlingen då de själva varit där och hejat på bl.a. släkt och vänner. Vi vill visa barnen att det är viktigt och roligt att röra på sig och vi vill låta barnen uppleva hur det är att delta i ett Triathlon-lopp. Vi valde att döpa tävlingen till ”Ironhen” eftersom vi vill uppmärksamma ordet HEN och dess innebörd. Vi vill visa på att både flickor och pojkar kan göra/klara av samma saker och att alla kan vara med. Vi tror också att tävlingen kommer att leda till ökad sammanhållning i gruppen och en ökad ”Vi-känsla”.

I fritidshemmets styrdokument står det:

·       ”Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer.” (Fritidshemmet LGR11)

·       ” arbeta aktivt för att motverka att eleverna gör traditionella könsbundna val av aktiviteter” (s. 34 Allmänna råd Fritidshem)

·       ”arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män” (s. 7 LGR11)

 Vi planerar att göra

En triathlon-upplevelse för de fritidsbarn på Valen som vill delta från klass 2-6 onsdagen den 14/9.

Barnen på Hajen deltar genom att hjälpa till på andra sätt.

 Arbetsprocessen

 • Vi visar barnen en film från en Ironman-tävling i Kalmar och berättar att fritids Valen ska ha en liknande tävling i Målilla för de som vill, där cykling, simning och löpning kommer att ske vid och i Hesjön. Barnen är på det grunda vattnet så även de som inte är så säkra på simning kan delta.
 • Vi berättar att vi gett loppet namnet Ironhen och varför vi valt att göra det. (Se förklaring i rutan ”Varför detta arbetsområde” samt ”I fritids styrdokument står det” ovan).
 • Personalen skickar med barnen en anmälningsblankett hem med information om loppet som ska lämnas in senast 6/9.
 • Barnen tillverkar flaggor, hejarskyltar, medaljer, tillverkar funktionärsvästar och bakar bullar inför loppet.

·       Alla Valenbarn provspringer löpsträckan en gång i idrottsparken för att uppleva hur långt det är de ska springa på Ironhendagen.

 • Deltagarna får chans att gå rundan dagen innan Ironhendagen i två olika grupper.
 • På Ironhendagen hjälper barn från klass 3-6 till att vara funktionärer. En ska räkna barnen som kommer upp ur vattnet, två ska jobba med mellanmålet, två ska hjälpa till i varsitt omklädningsrum, en ska vara vägvisare mot simningen och löpningen, en ska skriva resultatet i målet, en ska dela ut medaljer.
 • Efter loppet blir det prisutdelning, mellanmål och så äter vi kanelbullar som Hajen bakat.

 Så dokumenterar och utvärderar vi

 • Personalen dokumenterar genom att fotografera under arbetets gång och lägger sedan ut bilder på fritids blogg.
 • Barnen/grupperna utvärderar efter en utvärderingsmall.
 • Personalen utvärderar efter en utvärderingsmall.

 

Pedagogisk planering “Alla människors lika värde”

Arbetsområde fritidshem

FN:s Barnkonvention och alla människors lika värde

Under perioden: v. 40- 46 och fortsätter sedan som ett levande dokument.

 Syfte

Att göra barnen medvetna om och förstå innehållet och innebörden av FN:s barnkonvention och barns rätt i samhället. Alla människors lika värden.

 Förankring i läroplanen Lgr 11

 • ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde”…(s.7)
 • …”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” (s.7)
 • ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.” (s.9)
 • ”Respekterar andra människors egenvärde.” (s.12)
 • …”medverkar till att hjälpa andra människor.” (s.12)
 • ”Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, språk, religion och historia.” (s.14)
 • ”Verka för att utveckla kontakter med…andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö”…(s.17)

 

Konkretisering av mål

 • Att alla människor är lika mycket värda.
 • Barnen ska bli medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.
 • Lära sig om hur barn i andra länder har det.
 • Hur man är en god kamrat.

 

Arbetsformer

 • Prata med barnen om hur man ska vara en kompis.
 • Informera barnen om FN:s Barnkonvention.
 • Tittar på Appen ”Alla barns rätt” av Pernilla Stalfelt i grupp och samtalar.
 • Leka lekar, ex. ”Ogräset”
 • Göra girlanger i regnbågens färger som symbol för mänskliga rättigheter och världsfreden.
 • Skapa ett träd med löv där varje löv representerar något som är viktigt för barn.
 • Se kortfilmer från UNICEF, Rädda Barnen m.m. följt av samtal med barnen.
 • Besök på asylboendet Moliljans ”Lekis” i små grupper.
 • En elev berättar hur det är att fly från sitt hemland.
 • Några barn gör kortfilm på temat Alla människors lika värde.
 • Roll spel (vi pratar oss ihop i arbetslaget och gör ett rollspel)

Dokumentation och utvärdering

 • Barnen skapar olika pyssel med anknytning till temat. T.ex. ritar teckningar.
 • Fotografera och dokumentera under arbetets gång.
 • Några barn gör film.
 • Utvärdera med barnen.