Kategoriarkiv: Valen

Pedagogisk planering ”Alla människors lika värde”

Arbetsområde fritidshem

FN:s Barnkonvention och alla människors lika värde

Under perioden: v. 40- 46 och fortsätter sedan som ett levande dokument.

 Syfte

Att göra barnen medvetna om och förstå innehållet och innebörden av FN:s barnkonvention och barns rätt i samhället. Alla människors lika värden.

 Förankring i läroplanen Lgr 11

 • ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde”…(s.7)
 • …”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” (s.7)
 • ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.” (s.9)
 • ”Respekterar andra människors egenvärde.” (s.12)
 • …”medverkar till att hjälpa andra människor.” (s.12)
 • ”Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, språk, religion och historia.” (s.14)
 • ”Verka för att utveckla kontakter med…andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö”…(s.17)

 

Konkretisering av mål

 • Att alla människor är lika mycket värda.
 • Barnen ska bli medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.
 • Lära sig om hur barn i andra länder har det.
 • Hur man är en god kamrat.

 

Arbetsformer

 • Prata med barnen om hur man ska vara en kompis.
 • Informera barnen om FN:s Barnkonvention.
 • Tittar på Appen ”Alla barns rätt” av Pernilla Stalfelt i grupp och samtalar.
 • Leka lekar, ex. ”Ogräset”
 • Göra girlanger i regnbågens färger som symbol för mänskliga rättigheter och världsfreden.
 • Skapa ett träd med löv där varje löv representerar något som är viktigt för barn.
 • Se kortfilmer från UNICEF, Rädda Barnen m.m. följt av samtal med barnen.
 • Besök på asylboendet Moliljans ”Lekis” i små grupper.
 • En elev berättar hur det är att fly från sitt hemland.
 • Några barn gör kortfilm på temat Alla människors lika värde.
 • Roll spel (vi pratar oss ihop i arbetslaget och gör ett rollspel)

Dokumentation och utvärdering

 • Barnen skapar olika pyssel med anknytning till temat. T.ex. ritar teckningar.
 • Fotografera och dokumentera under arbetets gång.
 • Några barn gör film.
 • Utvärdera med barnen.

Veckobrev Valen v. 45

Information:

Vårt glasburkslager är slut så om ni har tomma glasburkar hemma som ni ändå ska slänga tar vi gärna emot dem. Vi tar även gärna emot annat också som barnen kan pyssla med.

Vi gör sista besöket på Moliljans Lekis och hälsar på barnen som bor där. Flera av barnen har pratat om att de skulle vilja skänka leksaker till barnen på Moliljan. Vi har pratat med Moliljan och de tar gärna emot leksaker till sitt Lekis. Om ni vill får ni gärna skicka med barnen någon/några saker som ni ändå tänkt att ge bort. De tar även emot kläder. Det går bra att ta med sig sakerna till fritids redan nu.

Inblick och delaktighet i fritids verksamhet för föräldrar

Under v. 43 har barnen gjort jättefina halloweenpyssel. De barn som ville spelade innebandy i gympasalen på måndagen. Några Hajenbarn följde också med dit. På tisdagen och torsdagen åkte flera barn till Moliljan på studiebesök. Vi hade med oss flera kassar med leksaker och kläder som fritidsbarnen/personalen skänkte. Barnen på Moliljan var så tacksamma och tackade oss och fritidsbarnen kände sig glada och nöjda över sin goda gärning. Vi gick på rundvandring i lokalerna, lekte tillsammans med barnen på Moliljan i deras ”Lekis” och avslutade med att vi blev bjudna på fralla, frukt och Festis.

På onsdagen jobbade 7 barn med Leif i träslöjden. De målade lastpallar till vårt blivande ”utestall”.

Vecka 45 Aktiviteter på Valen
Måndag          2/11

Några barn från klass 2 bakar något syrianskt bröd till mellanmålet.

Egen lek.

Tisdag              3/11

Ayhams önskedag. Vi går till gympasalen och spelar innebandy efter mellanmålet.

Egen lek.

Onsdag             4/11

Egen lek.

Ev. stallbygge med träslöjdsläraren Leif.

Torsdag            5/11 Några elever åker till Moliljan kl. 13.50-15.30.
Fredag             6/11 Egen lek.

Hälsningar Ida och Maria!