Alla inlägg av Maria

Valens veckobrev v. 47

Information:

Det är viktigt att barnen har oömma kläder på sig på fritids då barnen tycker det är så roligt att pyssla och måla.

Inblick och delaktighet i fritids verksamhet för föräldrar

På tisdagen fick vi besök av två killar från klass 6 som varit med om att fly från kriget i Syrien. Det var två modiga killar som berättade sina gripande historier med hjälp av modersmålsläraren Feras. Barnen fick sedan ställa frågor till killarna.

Några i klass 3 bakade på onsdagen till dropinfikat och på torsdagen var det dags för dropinfikat.

Vi har fått hem nya spel och pysselmaterial som barnen flitigt använt sig av.

Vecka 47 Aktiviteter på Valen
Måndag         16/11

Vi börjar med ett nytt temaarbete. Vi ska planera och ordna med en egen Nobelfest tillsammans med Hajen. Denna fest kommer att äga rum torsdag 10/12 och alla fritidsbarn, även de som är lediga, är välkomna.

För att få inspiration tittar vi på en film om hur det är på en Nobelfest.

Egen lek.

Tisdag              17/11

Barnen väljer arbetsgrupper till temat Nobelfest.

Egen lek.

Onsdag            18/11

Vi jobbar med temaarbete Nobelfest.

Egen lek.

Torsdag            19/11

Vi jobbar med temaarbete Nobelfest.

Egen lek.

Fredag              20/11 Egen lek.

Hälsningar Ida och Maria!

Valens veckobrev v. 46

Hej alla Valenbarn och föräldrar till barn på Valen!

Information:

Skolan har lovdag måndag 9/11 men fritids har öppet som vanligt. Ni som ännu inte meddelat om ert barn är på fritids måndag 9/11 gör det snarast. Vi personal håller till på Venhagskolan under dagen. De som jobbar på fritids denna dag är: Jenny, Hagar, Peggy, Linnea Gungård och Ellen Möller.

Hajen har en praktikant v. 45-47, Felicia Magnusson. Henne kommer ni även träffa på Valen ibland.

Inblick och delaktighet i fritids verksamhet för föräldrar

Vi har ett nytt spel till vårt Wii-Spel som heter Wii-sing där barnen sjunger i mikrofon och sjunger engelska låtar.

Vecka 46 Aktiviteter på Valen
Måndag          9/11

Skolan är stängd. Fritids öppet.

Egen lek.

Tisdag              10/11

En pojke från Syrien kommer till fritids tillsammans med modersmålslärararen Feras kl. 15.00 och berättar om sin flykt från krigen i Syrien.

Egen lek.

Onsdag            11/11 Vi bakar till Valens dropinfika.
Torsdag            12/11

Dropinfika kl. 13.00-17.15. Även om man är ledig från fritids denna dag så kan man komma in och fika tillsammans med sin förälder eller själv.

Välkomna!

Egen lek.

Fredag              13/11 Egen lek.

Hälsningar Ida och Maria!

Pedagogisk planering ”Alla människors lika värde”

Arbetsområde fritidshem

FN:s Barnkonvention och alla människors lika värde

Under perioden: v. 40- 46 och fortsätter sedan som ett levande dokument.

 Syfte

Att göra barnen medvetna om och förstå innehållet och innebörden av FN:s barnkonvention och barns rätt i samhället. Alla människors lika värden.

 Förankring i läroplanen Lgr 11

 • ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde”…(s.7)
 • …”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” (s.7)
 • ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.” (s.9)
 • ”Respekterar andra människors egenvärde.” (s.12)
 • …”medverkar till att hjälpa andra människor.” (s.12)
 • ”Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, språk, religion och historia.” (s.14)
 • ”Verka för att utveckla kontakter med…andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö”…(s.17)

 

Konkretisering av mål

 • Att alla människor är lika mycket värda.
 • Barnen ska bli medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.
 • Lära sig om hur barn i andra länder har det.
 • Hur man är en god kamrat.

 

Arbetsformer

 • Prata med barnen om hur man ska vara en kompis.
 • Informera barnen om FN:s Barnkonvention.
 • Tittar på Appen ”Alla barns rätt” av Pernilla Stalfelt i grupp och samtalar.
 • Leka lekar, ex. ”Ogräset”
 • Göra girlanger i regnbågens färger som symbol för mänskliga rättigheter och världsfreden.
 • Skapa ett träd med löv där varje löv representerar något som är viktigt för barn.
 • Se kortfilmer från UNICEF, Rädda Barnen m.m. följt av samtal med barnen.
 • Besök på asylboendet Moliljans ”Lekis” i små grupper.
 • En elev berättar hur det är att fly från sitt hemland.
 • Några barn gör kortfilm på temat Alla människors lika värde.
 • Roll spel (vi pratar oss ihop i arbetslaget och gör ett rollspel)

Dokumentation och utvärdering

 • Barnen skapar olika pyssel med anknytning till temat. T.ex. ritar teckningar.
 • Fotografera och dokumentera under arbetets gång.
 • Några barn gör film.
 • Utvärdera med barnen.