Alla inlägg av lise

Pedagogisk planering Önskedag

Arbetsområde fritidshem.

Barnens önskedag

 Under perioden höstterminen 2015

Syfte

 • Att synliggöra för barnen att det de tycker och säger är viktigt.
 • Att de har inflytande över sin fritidstid.
 • Att träna barnens kommunikativa förmåga.
 • Synliggöra fritidshemmets verksamhet.

 

 Förankring i läroplanen

 • Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (s.8).
 • Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet (s.9).
 • Eleverna upplever att det de tycker och säger är viktigt. De har inflytande över sin vardag. Ur visioner och målbild.

 

 Konkretisering av mål

Mål till eleven

 • Önskedagar på fritids. Synliggöra med en blankett i korridoren utanför fritids med barnens önskning på.
 • Planera inför önskedagen
 • Barnen får en önskning.
 • Barnen får själva bocka av i en ruta då önskedagen är genomfört.

 

 Arbetsformer

 • Introducera för barnen genom att under samlingen ge goda exemplar om vad vi kan göra på fritids.
 • Intervjua varje barn som då får önska sig en aktivitet ”önskedag”
 • Sätta upp barnen önskan med namn på väggen.
 • Barnen ska kunna kryssa för då önskedagen har genomförts

 

 

Dokumentation och utvärdering

 • Ifyllningsblankett av planering och utvärdering av önskedagen tillsammans med barnen och vuxen.
 • Vi fotografera dagen med 5 bilder.

Veckoplanering v.45-48

v.45 Fast Aktiviteter på Hajen
Måndag 2  
Tisdag 3 Fabians önskedag Maskerad och Halloweenfest
Onsdag 4  
Torsdag 5 Alfreds önskedag Leka lekar vid fotbollsplan.
Fredag 6
v.46    
Måndag 9 STUDIEDAG – fritids öppet.
Tisdag 10  
Onsdag 11   
Torsdag 12
Fredag 13  
v.47    
Måndag 16  Vi myser och äter Miras Goda Cupcake
Tisdag 17  Denise och Majas Önskedag Pyamas Party.
Onsdag 18
Torsdag 19
Fredag 20
V.48    
Måndag 23 Nobel film
Tisdag 24  Simaas Önskedag Pizzakalas
Onsdag 25 Bakfabrik vi alla bakar Lussekatter till Lucia den 9 december
Torsdag 26
Fredag 27

Viktigt: Vi önskar att Barnen ska ha kläder efter väder, och kläder som inte är för fina. Fritidsbarnen kan spontant gå ut och vill pyssla, snickra, måla, leka i skogen och gå till gympasalen.

Prioritet i veckorna: Önskedagar, och förberedelser till Nobelfesten den 10 December där alla barnen på HAJEN OCH VALEN ÄR VÄLKOMMEN PÅ NOBELMIDDAG OCH TA EMOT SITT NOBELPRIS.

Barns egen lek har vi alltid utrymme för varje dag.