Pedagogisk planering ”Alla människors lika värde”

Arbetsområde fritidshem

FN:s Barnkonvention och alla människors lika värde

Under perioden: v. 40- 46 och fortsätter sedan som ett levande dokument.

 Syfte

Att göra barnen medvetna om och förstå innehållet och innebörden av FN:s barnkonvention och barns rätt i samhället. Alla människors lika värden.

 Förankring i läroplanen Lgr 11

 • ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde”…(s.7)
 • …”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” (s.7)
 • ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.” (s.9)
 • ”Respekterar andra människors egenvärde.” (s.12)
 • …”medverkar till att hjälpa andra människor.” (s.12)
 • ”Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, språk, religion och historia.” (s.14)
 • ”Verka för att utveckla kontakter med…andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö”…(s.17)

 

Konkretisering av mål

 • Att alla människor är lika mycket värda.
 • Barnen ska bli medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.
 • Lära sig om hur barn i andra länder har det.
 • Hur man är en god kamrat.

 

Arbetsformer

 • Prata med barnen om hur man ska vara en kompis.
 • Informera barnen om FN:s Barnkonvention.
 • Tittar på Appen ”Alla barns rätt” av Pernilla Stalfelt i grupp och samtalar.
 • Leka lekar, ex. ”Ogräset”
 • Göra girlanger i regnbågens färger som symbol för mänskliga rättigheter och världsfreden.
 • Skapa ett träd med löv där varje löv representerar något som är viktigt för barn.
 • Se kortfilmer från UNICEF, Rädda Barnen m.m. följt av samtal med barnen.
 • Besök på asylboendet Moliljans ”Lekis” i små grupper.
 • En elev berättar hur det är att fly från sitt hemland.
 • Några barn gör kortfilm på temat Alla människors lika värde.
 • Roll spel (vi pratar oss ihop i arbetslaget och gör ett rollspel)

Dokumentation och utvärdering

 • Barnen skapar olika pyssel med anknytning till temat. T.ex. ritar teckningar.
 • Fotografera och dokumentera under arbetets gång.
 • Några barn gör film.
 • Utvärdera med barnen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *