Pedagogisk planering Önskedag

Arbetsområde fritidshem.

Barnens önskedag

 Under perioden höstterminen 2015

Syfte

 • Att synliggöra för barnen att det de tycker och säger är viktigt.
 • Att de har inflytande över sin fritidstid.
 • Att träna barnens kommunikativa förmåga.
 • Synliggöra fritidshemmets verksamhet.

 

 Förankring i läroplanen

 • Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (s.8).
 • Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet (s.9).
 • Eleverna upplever att det de tycker och säger är viktigt. De har inflytande över sin vardag. Ur visioner och målbild.

 

 Konkretisering av mål

Mål till eleven

 • Önskedagar på fritids. Synliggöra med en blankett i korridoren utanför fritids med barnens önskning på.
 • Planera inför önskedagen
 • Barnen får en önskning.
 • Barnen får själva bocka av i en ruta då önskedagen är genomfört.

 

 Arbetsformer

 • Introducera för barnen genom att under samlingen ge goda exemplar om vad vi kan göra på fritids.
 • Intervjua varje barn som då får önska sig en aktivitet ”önskedag”
 • Sätta upp barnen önskan med namn på väggen.
 • Barnen ska kunna kryssa för då önskedagen har genomförts

 

 

Dokumentation och utvärdering

 • Ifyllningsblankett av planering och utvärdering av önskedagen tillsammans med barnen och vuxen.
 • Vi fotografera dagen med 5 bilder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *