Etikettarkiv: iPad

Surfplattor i förskolan (debatt i SVT:s Aktuellt)

Kan inte låta bli att skriva några rader efter Lena Gällhagens medverkan i Aktuellt igår kväll. När man först ser det inspelade klippet från Nacka blir man ju jätteglad och varm i hela kroppen. De jobbar ju helt underbart med iPaden i förskolan och de har ju fattat poängen. Sedan är nog min åsikt att det var fel person som hon hade emot sig i debatten. En Barnläkare som forskat om hur barns hjärnor påverkas av TV-tittande och förmodligen då också rörligt media i allmänhet kan man förmoda. Inte den pedagogiska möjlighet eller omöjlighet iPads innebär på förskolan. Sedan är det självklart bra att det finns någon som belyser inte enbart det fantastiska med iPads och ny teknik.

Lenas argument var klanderfria (enligt mig då) och belyste det vi alla som är intresserade av användandet av iPads i förskolan vill lyfta fram. Däremot läkaren hade en del inlägg som jag är tveksam till. Jag vill påpeka att jag inte på något sätt motsätter mig hans forskningsresultat för de har jag inte tagit del av men jag vill nämna följande:

  • Han verkar inte ha tittat på reportaget då han faktiskt gör helt felaktiga kopplingar till hur de arbetar med iPaden på förskolan. Han kopplar till hur det möjligen kan se ut i vissa svenska hem.
  • Han ser inte heller att det inte handlar om att ständigt vara uppkopplad, hänga med och ta del av vad som händer i världen hela tiden utan att det handlar om en pedagogisk verksamhet med ett upplägg och en tanke kring hur detta främst ska kunna främja barns lärande och möjliggöra vissa lärprocesser som faktiskt var i princip omöjliga innan.
  • Han lyssnar heller inte på det Lena säger utan fortsätter med sitt race och de argument han hade med sig till TV:n även om de inte alls är sammankopplade till det hon nyss sagt.

Vet inte vad man ska säga om detta? Allt är ”farligt” utan pedagogisk styrning så klart, men detta handlar ju om pedagogisk verksamhet, inte om att släppa ”djävulen” lös och låta allt ske vind för våg.

Hade varit spännande med en debatt med någon som skol/förskolemänniska eller varför inte vår utbildningsminister som gjort lite märkliga uttalanden om surfplattor ;-), men även att man faktiskt gjort kopplingar mot läroplanen samt en koppling mot EU:s 8 nyckelkompetenser för ett livslångt lärande där digital teknik lyfts fram som lika viktigt som att kunna kommunicera på sitt modersmål och på främmande språk.

Läroplanen:

  • ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande…”
  • ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande…”
  • ”Förskolan ska inspirera barnen att utforska omvärlden”
  • ”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvän­dig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.”

Ja detta är bara några exempel där man kan koppla den moderna tekniken mot läroplanen. Man kan lätt få både en skjuts och en hjälp med att få in nya dimensioner i lärandet med hjälp av iPaden. Det går ju göra enormt många kopplingar till läroplanen där modern teknik blir en enorm hjälp att svara upp mot läroplanens krav.

Titta gärna på inslaget på SVT-play

http://www.svtplay.se/video/331438/3-10-21-00

Kolla också gärna Tobias Gylensvärds blogg på Nacka kommun (pedagogen i inslaget). Där kan ni läsa om modern teknik och modern kommunikation i förskolan.

http://blogg.nacka.se/skolor/pedagogiskafotspar/

Föreläsning om QR-koder och Augmented reality

Den 2 oktober föreläser jag på AV-media i Kalmar om hur man kan använda QR-koder i sin undervisning. Dessutom tar jag upp den spännande möjlighet som finns vad gäller Augmented reality. Det kanske till och med är så att du inte känner till något av dessa begrepp. Ingen fara. Jag kommer gå igenom och visa vad det faktiskt är och att det inte alls behöver vara krångligt att nyttja detta i just din undervisning.

Nedan kan du se en liten trailer inför föreläsningen.