Etikettarkiv: 2012

Skoldatatek

Nu har tidningarna också uppmärksammat oss och våran ansökan till Specialpedagogiska skolmyndigheten om att starta skoldatatek. Vi hoppas komma igång så fort som möjligt i januari, då vi även väntar på det slutgiltiga beskedet hur mycket pengar vi kommer att få. det preliminära beskedet sa ju 850 000 kr så vi hoppas att det inte justeras för mycket.

Som tidningarna skriver är det ju en ”pedagogisk satsning” inte en teknisk även om vi så klart jobbar med teknik. För oss handlar det om att göra undervisningen tillgänglig för de elever som är hjälpta av tekniskt stöd. Pedagogerna kommer att behöva hjälp med hur de på bästa sätt kan jobba med dess

a elever och nyttja den teknik optimalt som eleven har tillgång till. Tekniken i sig löser ju inget om inte elev, pedagoger och även föräldrar vet hur de bäst kan använda den.

Vi tycker det ska bli väldigt roligt.

 

Skolplus

Skulle vilja slå ett stort slag för en trevlig möjlighet vi i vår kommun har tack vare att vi kan få konto på AV-media Kalmar. Av-media har tecknat ett avtal med skolplus.se. Skolplus har webbaserade läromedel främst i matematik men också lite i andra ämnen för olika åldrar. Programmen lämpar sig också väldigt bra att köra på interaktiv tavla som SMART-board.

Det du gör som pedagog är att du loggar in i Av-medias mediekatalog och därigenom får du tillgång till läromedlen. I filmen nedan visar jag hur du gör för att komma åt materialet.

I nästa klipp visar jag också hur du kan hitta utskriftsmaterial och även skolplus egna teckensnitt som innehåller lilla t som det ser ut när man lär sig det i skolan samt lilla a som det ska se ut.

EU kids online

Ny forskning visar att sociala kontakter via nätet är precis lika bra som att sitta öga mot öga och umgås. Föräldrar brottas idag med att försöka sitta med sina barn när de sitter vid datorn för att se vad de gör, vilket den här undersökningen visar är ganska bortkastad tid. Barnen kommer antagligen ändå inte bete sig som de gör i normala fall vid nätet då. Här uppmanar man istället föräldrarna, som uppger att det finns så lite tid att umgås med sina barn, att faktiskt prata med dem istället den tid de träffas och inte också försöka pressa in tid för att lyckas sitta vid datorn med dem.

En av slutsatserna i undersökningen är att det inte handlar bara om tiden barnen sitter vid datorn som gör att vissa får ett problematiskt förhållande till Internet utan en rad andra faktorer som hur barnet mår förövrigt. Tiden är inte faktorn som gör det problematiskt.

En spännande läsning tycker jag. har inte läst själva rapporten men här är två länkar till artiklar om forskningen.

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/fel-rad-till-foraldrar-om-internetanvandande

http://www.kulturer.net/2012/11/13/tid-ar-inte-problemet/

 

En digital värld, men inte riktigt i skolan.

Som IT-pedagog är man ju runt på en mängd olika uppdrag, men en av mina huvuduppgifter är ju att guida pedagoger i deras arbete med IT i undervisningen kopplat till de styrdokument vi har. Det man på något sätt får en känsla av många gånger är att man fortfarande på flera håll ser IT som något eget. Något fristående från ”allt det andra” man ska jobba med i skolan. Det är ju en oroväckande tanke om det nu är så de flesta tänker. Men jag vill ju tro att det endast är en liten del som gör det. Majoriteten av våra pedagoger ser IT som en integrerad del i, i princip, all undervisning.

Foto popofatticus

Det är ju så läroplanens intentioner är och det är så jag tycker att man måste se detta. IT är varken ett eget ämne eller någon fristående del som man kan plocka ut och arbeta med separat. IT som pedagogiskt hjälpmedel och även en viss grund av tekniskt kunnande kring IT är en av de byggstenar eleverna behöver för att kunna tillgodose sig sitt lärande. Man får inte se IT som något man ”plockar in” för att få lite extra i en undervisningssituation. För mig är det stadiet sedan många år förbi. Våra barn och ungdomar lever i den digitala världen. Den är närvarande i så ofantligt många delar hela dagen från barns tidiga åldrar. Det är inte för inte som man kallar de barn som växer upp idag för Digital natives. De är ju verkligen infödda i den digitala världen som vi lever i idag. Däremot är inte vi det som arbetar med dem. Vi kan vara väldigt intresserade av all digitalisering och även vara väldigt duktiga på den, men vi har även upplevt det som fanns tidigare och har även detta med oss.

Barn som växer upp idag har aldrig använt en diskett. Många av dem har aldrig sett en video och framför allt har de inte använt ett kassettband. Jo förresten. Det finns en möjlighet att de gjort det, i skolan. Tyvärr då troligen inte på en historialektion där man kanske skulle haft med det som del i nutidshistorian, utan på vilken lektion som helst där man använder detta som ett tekniskt hjälpmedel. barn som växer upp idag nöjer sig inte med att höra att ”Tyvärr missade du ditt favoritprogram på TV, men det kommer ett nytt avsnitt nästa vecka.” De vet att allt de vill komma åt finns bara några klick bort, även om de inte är äldre än 5 år. Jag är pappa till just en sådan 5-åring så jag vet.

Skolan ska spegla samhället vi lever i men just vad gäller digitala hjälpmedel så halkar vi efter. Vad beror detta på? Många kommuner rustar sig hårt nu för att försöka ta ifatt förlorad mark och satsningarna på olika tekniska hjälpmedel duggar tätt. En 1 till 1 satsning från årskur 1, årskur 4 eller årskurs 7 är inte alls ovanlig. Eller en surfplattelösning till alla elever från årskurs 4. Följer man debatten på diverse forum så ser det ut så.

Är inte detta bra då? Är det inte det jag skriver om, att vi måste hänga med? Det är ju en tolkning givetvis och jag vet ju inte hur alla dessa kommuners satsningar ser ut i sin helhet, men jag tror att man många gånger börjar i fel ände. Det jag menar är att bara skaffa en massa prylar hjälper inte någonting. Inte i ett pedagogiskt perspektiv. Att slänga till en elev en dator eller en surfplatta skulle utan tvekan få denne glad och han eller hon skulle säkert hitta användningsområden för den i det just de är intresserad av och det vi kan vara helt säkra på i det avseendet är att det som eleven kan vad gäller detta har han eller hon inte lärt sig i skolan.

Vi måste börja i rätt ände. Vi måste ha skolledare som förstår och ser nyttan med IT-användningen i våra skolor och förskolor. Tyvärr tror jag inte att det räcker riktigt ändå. Min övertygelse är att de faktiskt också måste kunna lite för att förstå vad det är man gör. Som skolledare är det ytterst viktigt att man hänger med i den pedagogiska IT-debatt och den digitala agenda som förs fram via forskningsresultat och utvecklare inom detta område i skolvärlden. Gör man inte det tror jag det blir omöjligt att få sin eller sina skolor att ta ett eller flera kliv fram i de här mycket viktiga frågorna. Rektor som pedagogisk ledare pekar ut riktningen. Är den riktningen digital?

Läroplan för grundskolanNästa steg är pedagogerna. För många pedagoger är inte IT ett naturligt pedagogiskt hjälpmedel. För många är det en skrivmaskin och ett ställe där man kan söka på Google. Pedagogerna måste få utbildning i datorns, surfplattans, telefonens eller vad det nu må varas fantastiska möjligheter för att i bästa fall kunna nyttja en bråkdel av dess kapacitet. Att köpa in tekniska prylar utan att avsätta tid, mycket tid och pengar till fortbildande insatser är att bita sig själv i svansen. Vill vi ha en digital utveckling i skolan måste de som ska leda undervisningen inte bara få några enstaka lärtillfällen kring detta utan det måste vara betydande insatser och man måste som chef också ställa krav på att man använder dessa redskap på ett pedagogiskt sätt. Att gå på en utbildning för att sedan skita i att använda det man lärt sig främjar inte alls utvecklingen. Vad förväntar chefen sig att pedagogerna gör med den kunskap de fått till sig via den utbildning de gått? Syns det någonstans att de som är duktiga på att använda detta pedagogiska redskap i sin undervisning och är de pionjärer som ser till att alla elever efter avslutad grundskola:

kan kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,

(LGR11)

verkligen har jobbat med detta? Om man som skolledare inte tycker att det är viktigt är det klart att detta inte premieras extra. Men läser man igenom våra läroplaner och dessutom gör kopplingen till EU:s åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande så ser man att detta är i allra högsta grad viktigt.

Ingen skulle köra bil utan körkort och utbildning. Ingen skulle leka kirurg utan den kunskapen och vi kan heller inte förvänta oss stordåd hos pedagoger som inte är bekväma med digitala verktyg. Vi måste ge dem den kunskapen, därefter kan vi förvänta oss stordåd.

 

 

Surfplattor i förskolan (debatt i SVT:s Aktuellt)

Kan inte låta bli att skriva några rader efter Lena Gällhagens medverkan i Aktuellt igår kväll. När man först ser det inspelade klippet från Nacka blir man ju jätteglad och varm i hela kroppen. De jobbar ju helt underbart med iPaden i förskolan och de har ju fattat poängen. Sedan är nog min åsikt att det var fel person som hon hade emot sig i debatten. En Barnläkare som forskat om hur barns hjärnor påverkas av TV-tittande och förmodligen då också rörligt media i allmänhet kan man förmoda. Inte den pedagogiska möjlighet eller omöjlighet iPads innebär på förskolan. Sedan är det självklart bra att det finns någon som belyser inte enbart det fantastiska med iPads och ny teknik.

Lenas argument var klanderfria (enligt mig då) och belyste det vi alla som är intresserade av användandet av iPads i förskolan vill lyfta fram. Däremot läkaren hade en del inlägg som jag är tveksam till. Jag vill påpeka att jag inte på något sätt motsätter mig hans forskningsresultat för de har jag inte tagit del av men jag vill nämna följande:

  • Han verkar inte ha tittat på reportaget då han faktiskt gör helt felaktiga kopplingar till hur de arbetar med iPaden på förskolan. Han kopplar till hur det möjligen kan se ut i vissa svenska hem.
  • Han ser inte heller att det inte handlar om att ständigt vara uppkopplad, hänga med och ta del av vad som händer i världen hela tiden utan att det handlar om en pedagogisk verksamhet med ett upplägg och en tanke kring hur detta främst ska kunna främja barns lärande och möjliggöra vissa lärprocesser som faktiskt var i princip omöjliga innan.
  • Han lyssnar heller inte på det Lena säger utan fortsätter med sitt race och de argument han hade med sig till TV:n även om de inte alls är sammankopplade till det hon nyss sagt.

Vet inte vad man ska säga om detta? Allt är ”farligt” utan pedagogisk styrning så klart, men detta handlar ju om pedagogisk verksamhet, inte om att släppa ”djävulen” lös och låta allt ske vind för våg.

Hade varit spännande med en debatt med någon som skol/förskolemänniska eller varför inte vår utbildningsminister som gjort lite märkliga uttalanden om surfplattor ;-), men även att man faktiskt gjort kopplingar mot läroplanen samt en koppling mot EU:s 8 nyckelkompetenser för ett livslångt lärande där digital teknik lyfts fram som lika viktigt som att kunna kommunicera på sitt modersmål och på främmande språk.

Läroplanen:

  • ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande…”
  • ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande…”
  • ”Förskolan ska inspirera barnen att utforska omvärlden”
  • ”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvän­dig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.”

Ja detta är bara några exempel där man kan koppla den moderna tekniken mot läroplanen. Man kan lätt få både en skjuts och en hjälp med att få in nya dimensioner i lärandet med hjälp av iPaden. Det går ju göra enormt många kopplingar till läroplanen där modern teknik blir en enorm hjälp att svara upp mot läroplanens krav.

Titta gärna på inslaget på SVT-play

http://www.svtplay.se/video/331438/3-10-21-00

Kolla också gärna Tobias Gylensvärds blogg på Nacka kommun (pedagogen i inslaget). Där kan ni läsa om modern teknik och modern kommunikation i förskolan.

http://blogg.nacka.se/skolor/pedagogiskafotspar/

Föreläsning om QR-koder och Augmented reality

Den 2 oktober föreläser jag på AV-media i Kalmar om hur man kan använda QR-koder i sin undervisning. Dessutom tar jag upp den spännande möjlighet som finns vad gäller Augmented reality. Det kanske till och med är så att du inte känner till något av dessa begrepp. Ingen fara. Jag kommer gå igenom och visa vad det faktiskt är och att det inte alls behöver vara krångligt att nyttja detta i just din undervisning.

Nedan kan du se en liten trailer inför föreläsningen.