Alla inlägg av thinkitdoit

Inför BETT 2018

Nu är det då dags för en resa till BETT igen. BETT är världens kanske största mässa för IT och lärande och här rör sig människor från hela världen som arbetar med utbildning och framför allt utbildning kopplat till digitaliseringen.

Det här är ett ställe man måste hålla koll på och delta i för att veta vad är det senaste som händer inom IT och lärande. Det är varje år så många som nästan 4000 svenskar som reser hit för att delta på mässan, göra skolbesök och delta i en hel massa seminarier. Vårt svenska skolverk har flera evenemang här under de dagar som mässan fortgår bara för att ge ett exempel samt att de stora utbildningsdrakarna (som många reser med) arrangerar stooora föreläsningspaket för de som åker med dem. Vi åker förövrigt med AV-media Kalmar län.

Från oss i år åker jag och blivande förvaltningschef Martin Snickars. Makerspace Hultsfred bekostar utöver det tre platser och från dem åker Sebastian Bergström, Malin Vegehall och Michael Leijonhud. Malin och Sebastian arbetar ju dessutom på Albäcksskolan så vi får ju dubbel nytta av att de åker kan man säga.

Som vanligt kommer vi att kolla in nyheterna från Microsoft som alltid har en enorm monter på mässan. Vi har även en liten lunchdate med Microsoft en av dagarna som även innehåller föreläsningar och visningar. Utöver det så är jag inbokad hos Microsoft educationteam hela fredagen och det ska bli väldigt intressant vad de har att komma med för spännande nyheter.

Jag kommer precis som vanligt att blogga under dessa dagar och min ambition i år är att göra det i Vloggformatet, dvs en videologg. Videologgen kommer givetvis att publiceras här, men också på min Youtubekanal www.youtube.com/klavins77.

Vi hörs!

 

Studiebesök i Kramfors hos Peyman Vahedi. Digitalisering på riktigt.

Det svåra i detta är att försöka låta bli att skriva en uppsats, men jag ska försöka. Vi var 50 personer från Småland upp till Norrland på plats.

En av våra verksamhetsutvecklare Jens hade vid ett tillfälle lyssnat på Peyman och hans digitaliseringsidéer och tyckte detta lät mycket intressant.

-Jag tycker det låter bra men jag skulle vilja att någon från skolan också får ta del av detta och hjälper mig reda ut om det är så bra som jag tror.

På Jens inrådan åkte jag alltså hela vägen till Kramfors för att lyssna på Peyman Vahedi, Rektor på Ådalskolan i Kramfors. Det man måste förstå här är att Peymans idéer inte alls är rocketscience, men det han har som gör honom ganska unik i det här fallet är att han är oerhört duktig och kunnig i arbetet som skolledare samtidigt som han har oerhört stor kunskap och förståelse för vad digitalisering egentligen innebär. Den här unika kombinationen gör att han på ett enkelt sätt kan förmedla sin vision till hur vi enligt honom bör digitalisera skolan. Vi pratar inte hur vi digitaliserar undervisningen här i första hand utan hur vi faktiskt låter tekniken sköta det den är bra på utan mänsklig inblandning i så många avseenden det bara är möjligt. Det vi vill är att tekniken ska hantera väldigt mycket av den administration skolan ska upprätthålla och uppvisa idag.

Peyman har en vision som sträcker sig låångt förbi det de byggt klart idag och just nu ligger den plattform de byggt hos Ådalskolan själva och håller just nu på att flytta in i Kramfors kommun. På sikt vill han att det inte alls ska ligga här utan någonstans så fler kan ta del av detta och att vi blir starka tillsammans.

Det de lyckats med är att de på något sätt grävt in sig hos IST och faktiskt utan att betala massa pengar nu har fri tillgång till sin egen data som våra två stora drakar i Sverige faktiskt i princip har kidnappat. Hela det här tänket bygger på att vi faktiskt måste ha fri tillgång till all vår data för utan det kan vi lägga ner.

Målsättningen med detta är att automatisera allt som går att automatisera, att all information om tex en elev finns samlad på ett ställe där vi inte behöver leta och att de som behöver kan komma åt den information just de behöver. De har en bas av denna plattform up and running idag, men detta är ju bara ett embryo.

Ett exempel på hur detta kan underlätta är all statistik vi ska skicka till SCB mfl som kräver en massa insamling och tid. Om all data redan fanns i ett system då? Där alla som behöver komma åt den kan göra just det utan vår inblandning sparar vi ju massor.

Ett annat exempel är att skolan blev anmäld till Skolinspektionen av en vårdnadshavare som hävdade att skolan inte gjort något överhuvudtaget för hens barn. Skolinspektionen kräver in all skolans dokumentation kring detta och skolan ber om att få en vecka på sig att samla ihop detta vilket man får avslag på. Det ska in direkt. Man lyckades samla in 62 dokument som visade att skolan faktiskt gjort det som stod i deras makt för att lösa detta, men den stress, jobbig ångest hos lärarna, den arbetsbördan för att samla in och redovisa detta, kunde helt undvikits med Peymans system. Då kunde skolinspektionen med en egen inloggning kommit åt dessa dokument.

Peyman ser ju detta som arbetsmiljöåtgärder och han har ju rätt. Lösningen är inte alls fler vuxna, lärarassistenter och annat trams som presenteras. Lösningen är digitalisering på riktigt.

IT-inspiratörer i Grundskolan

Efter ett lyckat införande med IT-inspiratörer i förskolan utökar vi nu konceptet med att införa IT-inspiratörer även i grundskolan F-6, fritidshem och särskolan.

Som IT-inspiratör…
• Är du villig att plocka in det moderna lärandet i ditt klassrum och dela med dig av dina erfarenheter till kollegor både på den egna skolan men även på andra enheter.
• Deltar du i regelbundna träffar med IT-pedagog samt övriga IT-inspiratörer 4-5 ggr/termin.
• Är du ett bollplank för IT-pedagog i utvecklingsarbetet med IT i grundskolan.
• Är du en viktig kugge i digitaliseringsarbetet i kommunen.
• Får du givetvis ta hjälp av IT-pedagog i alla sammanhang du behöver gällande det pedagogiska arbetet med IT i skolan.

Vi söker dig med stor pedagogisk förmåga. Ett teknikintresse är självklart bra men en bra pedagogisk förmåga är viktigare. Vi ser gärna sök från olika yrkeskategorier och stadier i grundskolan F-6.

Vid frågor om uppdraget går det bra att kontakta Johan Klavins på 40877 eller johan.klavins@hultsfred.se

Din skriftliga ansökan skickas via mail till din närmaste chef senast 10/9.

Programmering införs. Hur gör jag som pedagog nu?

Nu har regeringen tagit beslut på en del av det skolverket föreslagit nämligen att göra vissa läroplansförändringar kopplat till digital kompetens. Ändringarna rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen.

En av delarna som det pratats om väldigt länge är ju programmeringens intåg i skolan som nu faktiskt får utrymme i dessa förändringar.

Men förändringarna innefattar också att stärka elevernas källkritiska förmåga, att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer till handling med användning av digital teknik. Det blir tydligare att man ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg och man ska kunna använda och förstå digitala system och tjänster. En för mig övergripande och genomsyrande stor fråga som också lyfts är att man ska förstå digitaliseringens påverkan på individ och samhälle.

För mig låter detta överlag som väldigt bra saker och som man faktiskt kunnat koppla in i redan befintlig läroplan. Nu väljer man att förstärka detta och göra det tydligare. Dock finns ju många frågetecken. Ett ganska stort frågetecken är ju att eftersom programmering införs redan från årskurs 1 så kan man ju tänka att de elever som nu börjar i årskurs 7 och inte har fått med sig hela kedjan gällande programmering borde hamna på efterkälken. Detta är frågor som Skolverket inte har några tydliga svar på hur det ska lösas när jag frågar dem i alla fall.

Gällande digitaliseringen så finns redan nu olika “lärmoduler” på Skolverkets Lärportal. De är uppbyggda som Mattelyftet och Läslyftet. Just nu finns 4 moduler utlagda kopplat till Lärare i grundskola och gymnasieskolan. I början av 2018 kommer även en modul kopplad till förskolan. För skolledarna finns just nu en halv modul kan man säga. Resterande halva kommer under sommaren är det tänkt.

Jag har inte kikat på riktigt allt i alla, men tycker generellt att det är väldigt bra innehåll i dessa som jag tycker att all personal och skolledning borde genomgå. Hos vår förvaltningsledning finns nu en ambition att alla skolledare ska börja genomgå den modulen som handlar om att leda digitaliseringen för att sedan bättre kunna leda förändringsarbetet ute på våra enheter.

Men ni som är sugna på att komma igång redan och känner att ni behöver lite input kring kanske flera av de saker som regeringen nu tagit beslut om. Vad kan ni göra under tiden?

Precis det ni alltid kan göra är mitt svar då. Hitta en eller flera tider, antingen med ditt arbetslag eller kanske hela er personalstyrka då ni bjuder in mig att dels kanske föreläsa om detta, men även hålla i olika workshops. Ni är ju redan ett helt gäng pedagoger som varit nyfikna på programmering där jag hjälpt er igång.

Vill ni veta hur ni skulle kunna börja jobba med programmering med era elever, eller hur ni kan jobba med MIK (medie och informationskunnighet), källkritik, sociala medier mm så hör av er så hittar vi ett upplägg tillsammans som funkar för er.