Att använda sin blogg i undervisningen

Många skolor, klasser och lärare jobbar med bloggar i undervisningen. Skolor, klasser och eleverna själva kan ha egna bloggar där man dokumenterar, reflekterar och kommenterar sitt lärande. Läraren Paul Fundin driver själv två bloggar. Den ena har han försökt att hålla mer privat men den andra som skrivs på engelska använder han flitigt i direkt anslutning till undervisningen.

På sidan Mr Jones here and there lägger Paul upp intressanta länkar, artiklar och andra användbara verktyg för att ta lärandet in i vår digitaliserade värld. Han har även listat inläggen med etiketter för att man lätt ska kunna navigera. Innehållet i bloggen använder han sig av i direkta klassrumslektioner men eleverna har även möjlighet att träna på specifika områden hemifrån då de kommer åt specifikt material genom bloggen. En sida som det länkas till är Purposegames. Där har Paul en sida där både han och eleverna kan göra egna spel för att öva färdigheter i olika ämnen t ex Geografi. När någon elev har gjort ett spel där man övar det som är tänkt kan man sedan nyttja detta för övriga klassen.

Detta är ett bra exempel tycker jag på att nyttja den teknik som finns till lärande. Vi pratar ofta om det lustfyllda lärandet och detta måste absolut ses som en del i detta. Eleverna är väldigt eniga om att det är mycket roligare att jobba på detta sättet än det vanliga traditionella och har eleverna lusten att lära så tror jag att de får ut mer av det.

Jag tycker också att man ska nämna sidovinsterna man får av detta. En specifik sidovinst är ju förstås datavana. Eleverna övar upp sin säkerhet i hur man navigerar på nätet. Att man också nyttjar ett stort intresse hos eleverna som datorn ändå är tror jag i längden bidrar till att barnen tycker skolan är roligare och mer anpassad till verkligheten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *