”Skolorna måste vara en del av informationssamhället. Vi måste ha en skola som följer med i sin tid.”

Citatet i rubriken kommer från IT-minister Anna-Karin Hatt som i en artikel i DIU (Datorn i utbildningen) skriver om sina tankar kring hur viktigt det är att skolan hänger med i det samhälleliga tempot vad gäller IKT (Informations och Kommunikationsteknik). I artikeln beskriver hon vikten av att barnen måste få ta digitala steg i skolan.

Hon pekar på att skillnaderna i användandet skiljer sig åt mellan olika skolor och kommuner men betonar att hon inte tror att detta i första hand beror på ekonomiska faktorer.

Läs artikeln här

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *