Nytt analysmaterial!

Har idag börjat sätta mig in i ett nytt analysmaterial i matematik som lanserades under senare delen av höstterminen. Just vad gäller kartläggningsmaterial i matematik så är det inte lika utbrett som inom språk, läs och skriv, anser jag. I mina kartläggningar brukar jag kombinera två eller flera material eftersom jag inte lyckats hitta något material “som har allt”. Det senaste materialet jag börjat använda mig av heter MATTE-MISSAR och täcker till stor del de grundläggande delarna i matematik år F-6.

Det finns flera fördelaktiga aspekter med MATTE-MISSAR, tycker jag. Materialet bygger på omfattande forskning kring matematiksvårigheter och innehåller exempel på vilka orsaker som kan ligga bakom svårigheterna samt hur de kan åtgärdas. Med andra ord så känns det som man kommer ett steg längre i kartläggningen, då det fokuseras lika mycket på själva kartläggningen och analysen av elevens prestation som det gör på orsaker och åtgärder. Man hittar allt i ett och samma material, det gillar jag! Nedan syns ett exempel på hur ett uppslag i materialet ser ut;

Ur MATTE-MISSAR (Liber, 2017).

MATTE-MISSAR hittar ni hos Liber och mer info finns här.

Det är oerhört viktigt för elevens matematikutveckling att kartläggningen leder vidare och inte stannar vid just ett konstaterande av att eleven befinner sig i matematiksvårigheter. Det gäller att identifiera svårigheterna och sedan planera och organisera undervisningen på så vis att den undanröjer och förebygger hindren så eleven kommer vidare i sin matematikutveckling. För elever i matematiksvårigheter behöver man tänka ur ett individ- grupp och organisationsperspektiv då det för dessa elever oftast krävs mer än ordinarie klassundervisning, även om många insatser kan göras i klassrummet. Matematik är samtidigt som det är ett roligt ämne, ett mycket abstrakt ämne som elever gärna förknippar med SVÅRT. För elever i matematiksvårigheter upplevs det som extra svårt och det är mycket betydelsefullt att lyssna in eleven och utifrån elevens tankar och funderingar skapa en motiverande matematikundervisning. Matematik är inget man lär sig över en natt. Längre fram kommer jag även att skriva om särbegåvade elever, elever med fallenhet för matematik. Så håll utkik!

Massor av tärningar!

Tärningar av alla de slag är ett återkommande inslag i min undervisning. Till detta läsår köpte jag in en box med olika sorters tärningar och OJ, vad de används! De flesta elever tycker det är kul och lärorikt att spela olika spel men också att ge varandra lite kluriga uppgifter att lösa… Nedan ser ni ett exempel på hur en elev slagit tärningarna och sedan gett kamraten en uppgift att lösa;

Här tränar vi prioriteringsreglerna!
Tärningsboxen är mycket användbar!

 

 

 

 

 

 

Ett annat tips är att använda tärningar när man arbetar med koordinatsystem och spelar “Sänka skepp”. Då använder man tärningar med additions- och subtraktionstecken för att visa på negativa och positiva tal. Det brukar bli lite mer spännande!

Här finns det fler tips kring tärningar i matematikundervisningen! Vill man slippa ljudet som blir när tärningen slår i bordet kan man använda ett underlag som dämpar… t ex en filtduk.

Betydelsen av multisensoriskt material i undervisningen

Hej och välkommen till ett första inlägg här hos mig i min blogg! Jag hoppas att just DU kommer vilja fortsätta läsa, tipsas och inspireras här…

I min undervisning använder jag mig mycket av Numicon, vilket är ett multisensoriskt material som jag tror hjälper och stöttar eleven i skapandet av de inre bilderna (inre representationerna) i matematik. Materialet är utformat på ett sådant sätt att det fungerar att arbeta med inom flera områden i matematiken, både de lite mer grundläggande momenten men även när abstraktionsnivån ökar. Till materialet finns en gedigen lärarhandledning med många olika tips på aktiviteter att genomföra med eleverna. Det jag själv upptäckte efter en tids arbete med Numicon var dock att ju djupare jag kom i materialet och ju mer jag reflekterade och tänkte själv så kom nya “egentillverkade” aktiviteter till. Även mina elever har visat på “nya” sätt att hantera materialet och det är mycket positivt ur ett elevperspektiv då alla elever lär på olika sätt. Numicon bjuder in till ett individanpassat arbetssätt!

Ibland kombinerar jag Numicon med andra material för att få mer bredd i undervisningen och kunna visa på olika representationsformer, vilket är ett MÅSTE i specialundervisningen. Nedan har jag i bråkräkning kombinerat Numicon med Favorit Matematiks tillhörande material för år 4-6;

Till Numicon-materialet finns också tillhörande basplatta som man kan använda på olika sätt…

Jag fastnade för Numicon i starten av min speciallärarutbildning och när det var dags att skriva examensarbete så föll det sig naturligt att göra en intervention med just Numicon. Vill du läsa mitt examensarbete kan du göra det här.

 

En speciallärares tankar och reflektioner kring undervisning för ALLA elever.