En speciallärares tankar och reflektioner kring undervisning för ALLA elever.