Kategoriarkiv: Matematik

Begreppskort!

Att kunna analysera och resonera kring matematik, att förstå innebörd och vad som sägs är oerhört viktigt i alla elevers matematikutveckling. Detta för att skapa förståelse för matematikens olika delar och vilka samband som finns mellan dessa. Jag använder mig mycket av Libers begreppskort i min undervisning där man har begreppet på ena sidan och en förklaring i två nivåer på andra sidan. Mycket användbart!

Här finns korten att beställa!

Hundnapparna

Ett material som jag och mina elever jobbar mycket med i matematikundervisningen är Läsförståelse matematik – Hundnapparna (i serien ingår också Lägertjuven B) vilket är ett material som rymmer mycket, tycker jag! Det är ett material som är mycket elevnära samtidigt som det är roligt och kunskapsgenererande på olika nivåer. Eleverna tränar läsning, läsförståelse samt olika områden inom matematiken. Materialet behandlar problemlösning i vardagen genom att förena läslust, läsförståelse samt kul, spännande och ibland ganska kluriga matteuppgifter. Jag har också använt materialet i SVA-undervisningen men där får man vara beredd att stötta upp ordentligt med t ex de matematiska begrepp som texter och uppgifter behandlar.

Även elever som befinner sig längre fram i sin matematikutveckling gillar Hundnapparna (och Lägertjuven). Kluringarna som finns till varje avsnitt kan som sagt vara ganska kluriga! En del elever (och jag!) tycker att texterna är bra lästräningstexter och de första mer läsförståelseinriktade uppgifterna till varje text/avsnitt kan man med fördel diskutera muntligt om möjligheten finns!

Positionssystemet

Att spela spel är inte bara roligt utan också bra färdighetsträning! Positionssystemet är ibland en ganska arbetssam del av matematiken i skolan som man behöver jobba med mycket. Jag vill tipsa om en kortlek som jag använder mycket i min undervisning. Kortleken innehåller 17 kvartetter med tal från 24 till 543. Talen på korten representeras på olika sätt, vilket jag tycker är mycket bra! De representeras med bilder, siffror, bokstäver samt uppdelning av talsorter. Samma siffror används i flera av kvartetterna men på olika positioner för att träna uppmärksamheten på detta. Bra är också att man kan variera spelet för spelregler till Finns i sjön, Memory och Löjliga familjen medföljer kortleken.

Mina elever tycker mycket om att spela spel och jag tänker att om det bidrar till en motivationsökning samt nya och fördjupade kunskaper så är det ett mycket lyckat inslag i undervisningen!

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Inför förra veckans SKUA-träff skulle vi filma en one shot video där vi visar hur vi tänker oss ett eller flera lärtillfällen på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt. Jag valde att filma ett upplägg som jag tänker kan bidra till elevers språk- och kunskapsutveckling utifrån ett matematikdidaktiskt perspektiv. Det var riktigt givande och spännande att ta del av varandras filmer! Det var lite klurigt att få till filmen men jag bjuder på mitt bidrag här och hoppas det kan inspirera någon!

 

 

Ett speltips!

Det finns många bra och utvecklande appar med spel att använda sig av på Ipaden men ibland kan det faktiskt vara skoj att spela ett vanligt spel med tärning och spelpjäser. För ett tag sedan hittade jag spelet, Pengajakten på lektion.se och testade det med mina elever. Det var mycket uppskattat! Ladda ner, kopiera i A3-format för större spelplan och spela! Istället för pengar (låtsaspengar naturligtvis) så kan man använda “poäng” istället. Tydlig instruktion finns på spelplanen.

Spelet finns här. Dock måste du vara inloggad på lektion.se för att kunna ladda ner det.

Lycka till!

Tiotalsövergångar!

Övergångar, tiotal, hundratal och tusental är något som ofta kan upplevas svårt för eleverna. Det ställer stora krav på arbetsminnet, man ska samtidigt som man ska addera eller subtrahera, hålla koll på var man befinner sig på tallinjen. För elever som inte befäst en mental tallinje blir det riktigt klurigt! Har eleverna inte heller full koll på tals värde och positioner blir det omöjligt att lösa de matematiska problem de ställs inför. Att arbeta med tallinjer är ett grundläggande moment i matematiken som kräver idogt arbete. Nedan ser ni ett exempel på hur jag använder mig av Numicon och tiotalsövergångar i undervisningen;

Eleverna lägger först 23-5 med Numicon och sedan diskuterar vi hur vi kan tänka när vi ska plocka bort 5 från 23. Eleverna bestämmer sig för att det bästa är att “växla” tiotalsblocket till två femtalsblock och sedan plocka bort ett av dem för att få rätt svar. Hur kan vi räkna om vi enbart använder oss av en tallinje? Jo, vi markerar 23 med en röd plutt på tallinjen och räknar sedan 5 steg tillbaka och hamnar på 18. Vid uträkning av högre tal tänker jag att man delar upp talsorterna  för att underlätta arbetsminnet och utvecklandet av den mentala tallinjen. Tallinjen är ett redskap för att tänka, operera, resonera och kommunicera om tal. Ett viktigt, grundläggande redskap för elevens matematikutveckling.

Ytterligare ett exempel med Numicon och tiotalsövergångar, addition;

Tallinjer/talrader som didaktiskt redskap kan ni läsa mer om här.

Med Numicon medföljer några olika varianter av tallinjer, flera som används direkt tillsammans med materialet.

 

Nytt analysmaterial!

Har idag börjat sätta mig in i ett nytt analysmaterial i matematik som lanserades under senare delen av höstterminen. Just vad gäller kartläggningsmaterial i matematik så är det inte lika utbrett som inom språk, läs och skriv, anser jag. I mina kartläggningar brukar jag kombinera två eller flera material eftersom jag inte lyckats hitta något material “som har allt”. Det senaste materialet jag börjat använda mig av heter MATTE-MISSAR och täcker till stor del de grundläggande delarna i matematik år F-6.

Det finns flera fördelaktiga aspekter med MATTE-MISSAR, tycker jag. Materialet bygger på omfattande forskning kring matematiksvårigheter och innehåller exempel på vilka orsaker som kan ligga bakom svårigheterna samt hur de kan åtgärdas. Med andra ord så känns det som man kommer ett steg längre i kartläggningen, då det fokuseras lika mycket på själva kartläggningen och analysen av elevens prestation som det gör på orsaker och åtgärder. Man hittar allt i ett och samma material, det gillar jag! Nedan syns ett exempel på hur ett uppslag i materialet ser ut;

Ur MATTE-MISSAR (Liber, 2017).

MATTE-MISSAR hittar ni hos Liber och mer info finns här.

Det är oerhört viktigt för elevens matematikutveckling att kartläggningen leder vidare och inte stannar vid just ett konstaterande av att eleven befinner sig i matematiksvårigheter. Det gäller att identifiera svårigheterna och sedan planera och organisera undervisningen på så vis att den undanröjer och förebygger hindren så eleven kommer vidare i sin matematikutveckling. För elever i matematiksvårigheter behöver man tänka ur ett individ- grupp och organisationsperspektiv då det för dessa elever oftast krävs mer än ordinarie klassundervisning, även om många insatser kan göras i klassrummet. Matematik är samtidigt som det är ett roligt ämne, ett mycket abstrakt ämne som elever gärna förknippar med SVÅRT. För elever i matematiksvårigheter upplevs det som extra svårt och det är mycket betydelsefullt att lyssna in eleven och utifrån elevens tankar och funderingar skapa en motiverande matematikundervisning. Matematik är inget man lär sig över en natt. Längre fram kommer jag även att skriva om särbegåvade elever, elever med fallenhet för matematik. Så håll utkik!

Massor av tärningar!

Tärningar av alla de slag är ett återkommande inslag i min undervisning. Till detta läsår köpte jag in en box med olika sorters tärningar och OJ, vad de används! De flesta elever tycker det är kul och lärorikt att spela olika spel men också att ge varandra lite kluriga uppgifter att lösa… Nedan ser ni ett exempel på hur en elev slagit tärningarna och sedan gett kamraten en uppgift att lösa;

Här tränar vi prioriteringsreglerna!
Tärningsboxen är mycket användbar!

 

 

 

 

 

 

Ett annat tips är att använda tärningar när man arbetar med koordinatsystem och spelar “Sänka skepp”. Då använder man tärningar med additions- och subtraktionstecken för att visa på negativa och positiva tal. Det brukar bli lite mer spännande!

Här finns det fler tips kring tärningar i matematikundervisningen! Vill man slippa ljudet som blir när tärningen slår i bordet kan man använda ett underlag som dämpar… t ex en filtduk.

Betydelsen av multisensoriskt material i undervisningen

Hej och välkommen till ett första inlägg här hos mig i min blogg! Jag hoppas att just DU kommer vilja fortsätta läsa, tipsas och inspireras här…

I min undervisning använder jag mig mycket av Numicon, vilket är ett multisensoriskt material som jag tror hjälper och stöttar eleven i skapandet av de inre bilderna (inre representationerna) i matematik. Materialet är utformat på ett sådant sätt att det fungerar att arbeta med inom flera områden i matematiken, både de lite mer grundläggande momenten men även när abstraktionsnivån ökar. Till materialet finns en gedigen lärarhandledning med många olika tips på aktiviteter att genomföra med eleverna. Det jag själv upptäckte efter en tids arbete med Numicon var dock att ju djupare jag kom i materialet och ju mer jag reflekterade och tänkte själv så kom nya “egentillverkade” aktiviteter till. Även mina elever har visat på “nya” sätt att hantera materialet och det är mycket positivt ur ett elevperspektiv då alla elever lär på olika sätt. Numicon bjuder in till ett individanpassat arbetssätt!

Ibland kombinerar jag Numicon med andra material för att få mer bredd i undervisningen och kunna visa på olika representationsformer, vilket är ett MÅSTE i specialundervisningen. Nedan har jag i bråkräkning kombinerat Numicon med Favorit Matematiks tillhörande material för år 4-6;

Till Numicon-materialet finns också tillhörande basplatta som man kan använda på olika sätt…

Jag fastnade för Numicon i starten av min speciallärarutbildning och när det var dags att skriva examensarbete så föll det sig naturligt att göra en intervention med just Numicon. Vill du läsa mitt examensarbete kan du göra det här.