Begreppskort!

Att kunna analysera och resonera kring matematik, att förstå innebörd och vad som sägs är oerhört viktigt i alla elevers matematikutveckling. Detta för att skapa förståelse för matematikens olika delar och vilka samband som finns mellan dessa. Jag använder mig mycket av Libers begreppskort i min undervisning där man har begreppet på ena sidan och en förklaring i två nivåer på andra sidan. Mycket användbart!

Här finns korten att beställa!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *