IT-inspiratörsträff

Jag är en av Lindblomskolans IT-inspiratörer och i förra veckan på vår inspiratörsträff besökte vi Makerspace. Där fick vi testa olika digitala komponenter och motivationen var hög!

Efter träffen reflekterade jag över hur jag kopplar digitaliseringen till min egen undervisning och då främst specialundervisningen av elever i behov av särskilt stöd. Möjligheterna är många, både för elever i svårigheter men också för elever som behöver mer utmanande undervisning! Förändringar kring digital kompetens har gjorts i styrdokumenten och de träder i kraft 1 juli i år. Förändringarna har bl a gjorts med anledning av att eleverna i skolan ska få större inblick i hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. Här kan du se vilka revideringar som gjorts.

Om vi tänker vidare vad gäller specialundervisning och elever i behov av särskilt stöd så tänker jag att man först kan reflektera över möjligheterna med tekniken vad gäller att läsa, skriva och räkna. Jag tänker också att man noga bör överväga VAD det är eleven behöver stöttning i. Detta med anledning av att man verkligen stöttar det man ska stötta för att eleven ska komma vidare i sin utveckling. Alla appar och verktyg passar inte alla elever. Det är viktigt att se det digitala verktyget som just ett verktyg och inte något underverk som gör skillnad över en natt. På kortare eller längre sikt kan det dock göra stor skillnad om det används på rätt sätt. Att använda digitala verktyg på rätt sätt är inte alltid det lättaste och därför är fortbildning inom området  mycket betydelsefullt i strävan mot en skola för alla.

Tips: Skolverket tillhandahåller en del fortbildning inom digitalisering och t ex programmering som man kan läsa om på deras webbplats!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *