En viktig bok!

Precis som rubriken antyder så har jag de senaste veckorna läst en mycket viktig bok som heter, Barn och trauma. Boken berör olika typer av trauman som kan finnas i barns och elevers bagage när de kommer till skolan, men också i andra sammanhang. I boken kan man också ur ett lärarperspektiv läsa om hur man i skolan kan hantera och bemöta traumatiserade barn på ett bra och omsorgsfullt sätt. Ett bra och viktigt boktips m.a.o!

Barn och trauma – Författare: Atle Dyregrov

Personal i skolan möter dessa barn varje dag och det bemötande de får i skolan är oerhört viktigt för att de ska kunna känna sig trygga och utvecklas. Inte sällan är dessa barn i behov av särskilt stöd och där har jag som speciallärare en central roll vad gäller att utifrån nyckelorden, En skola för alla, verka för att alla elever oavsett bakgrund och bagage får den utbildning de har rätt till utifrån sina egna förutsättningar. Det sociala samspelet är oftast en stor utmaning för dessa barn och behovet av trygga vuxna är stort. Författaren av boken framhåller specifika exempel på åtgärder och arbetsmetoder som underlättar för barnet/eleven i bearbetandet av det han eller hon upplevt. Författaren ger också en introduktion i elevers reaktioner, både före och efter olika typer av traumatiserande upplevelser. Jag anser att ett gediget och genomtänkt tvärprofessionellt samarbete/nätverk kring dessa elever gör att vi skapar goda förutsättningar för varje enskild elev att våga tro på framtiden och lära för livet! Boken finns att köpa här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *