Betydelsen av multisensoriskt material i undervisningen

Hej och välkommen till ett första inlägg här hos mig i min blogg! Jag hoppas att just DU kommer vilja fortsätta läsa, tipsas och inspireras här…

I min undervisning använder jag mig mycket av Numicon, vilket är ett multisensoriskt material som jag tror hjälper och stöttar eleven i skapandet av de inre bilderna (inre representationerna) i matematik. Materialet är utformat på ett sådant sätt att det fungerar att arbeta med inom flera områden i matematiken, både de lite mer grundläggande momenten men även när abstraktionsnivån ökar. Till materialet finns en gedigen lärarhandledning med många olika tips på aktiviteter att genomföra med eleverna. Det jag själv upptäckte efter en tids arbete med Numicon var dock att ju djupare jag kom i materialet och ju mer jag reflekterade och tänkte själv så kom nya ”egentillverkade” aktiviteter till. Även mina elever har visat på ”nya” sätt att hantera materialet och det är mycket positivt ur ett elevperspektiv då alla elever lär på olika sätt. Numicon bjuder in till ett individanpassat arbetssätt!

Ibland kombinerar jag Numicon med andra material för att få mer bredd i undervisningen och kunna visa på olika representationsformer, vilket är ett MÅSTE i specialundervisningen. Nedan har jag i bråkräkning kombinerat Numicon med Favorit Matematiks tillhörande material för år 4-6;

Till Numicon-materialet finns också tillhörande basplatta som man kan använda på olika sätt…

Jag fastnade för Numicon i starten av min speciallärarutbildning och när det var dags att skriva examensarbete så föll det sig naturligt att göra en intervention med just Numicon. Vill du läsa mitt examensarbete kan du göra det här.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *