Kategoriarkiv: Åk 3

Elev ska lära sig hantera redskap, verktyg samt använda sig av slöjdspecifika ord!

Elev ska lära sig hanterar olika verktyg och redskap på ett säkert sätt. Göra en ritning, välja färg och form efter eget tycke och smak! :)

Handverktyg, redskap och hur de benämns är viktigt för att kunna kommunicera i slöjden. Allt arbete dokumenteras i slöjdboken!

Elevens val ( fördjupning ) i årskurs tre! :) :) :D

Härliga slöjdarbeten!