Arbetsinstruktioner år 5

Min flygande fågel!

Tillverka egendesignad fågel med dekorativa färger! 😊

Materialinnehåll

 • Plywood 7 mm till fågelns kropp
 • Plywood 4 mm till vingarna
 • Furupinne 34 cm lång
 • Tråd 3 st 84 cm och 2 st 36 cm
 • Skruvögla 10 mm
 • Färger
 • Kula 3,5 diameter

Redskap och verktyg

 • Linjal, vinkelhake, såglåda, filklämma, kontursåg, fil, sandpapper, skyddsbräda, tvingman, drillborr o borr 2 mm,syl

Instruktion

 1. Gör en ritning på din flygande fågel och vingar i skala 1:1.
 2. Färglägg ritningen som du tycker passar till din fågel.
 3. Klipp ut fågeln och vingarna. Skriv namn och klass på baksidan av mallarna.
 4. Hämta plywood (se ovan) i virkesrummet. Rita av mallarna på plywooden.
 5. Ta fram kontursågen och filklämma. Såga ut bitarna lite utanför linjen.
 6. Fila sedan bitarna så att alla sågjack försvinner. Vingarna filas tillsammans då de ska bli lika stora.
 7. Sandpappra sedan bitarna så att kvalitén blir bra.
 8. Borra hål på fågeln och vingarna där du ska binda ihop fågeln. (Uffe visar).
 • Måla fågeln i de färger du valt.
 • Gå till rubriken konstruktion! (se nedan).

Vad gör du medan färgen torkar?

 • Såga till en pinne med måtten du fått. Bränn in ditt och fågelns namn samt årtal på pinnen. (se ovan)
 • Klipp till trådarna.

Konstruktion

 • Bind ihop fågeln med trådarna du klippt till. (läraren visar).
 • Skruva dit skruvöglan 10 mm under fågelns kropp. Gör ett litet hål med sylen! Bind fast kulan med en av de långa trådarna i skruvöglan.
 • Läraren hjälper dig att väga av var du ska borra för de andra två trådarna.
 • Bind de resterande trådar i hålen. Kontrollera att fågeln hänger fint på pinnen!
 • Klar! 😊 Redovisa din fågel och text för läraren!

Syfte och mål med uppgiften

Du ska under arbetet ha egna idéer, formge och framställa enkla slöjdföremål samt dokumentera vad du har gjort (muntligt och skriftligt).

Dokumentera arbetsgången i slöjdboken!

uffés 😊