Arbetsinstruktioner år 4

Min drömbil

Designa din egen drömbil i färger som du tycker är häftiga.

Materialinnehåll

 • Olika furubitar
 • Däck och skruvar
 • Färger och trälim
 • Plåt, spikar, borr

Redskap och verktyg

 • Linjal, vinkelhake, såglåda, geringssåg, sandpapper, filklämma, drillborrskaft, skruvmejsel, hammare, städ, körnare, bokstavstansar, tvingman

Instruktion

 1. Gör en ritning i skala 1:1 och färglägg ritningen i de färger du väljer.
 2. Leta reda på lämpliga furubitar och mät ut hur långa de ska bli med linjal och vinkelhake. Såga av bitarna i såglådan i de längder du valt på ritningen.
 3. Putsa alla bitarna med sandpapper så kvalitén blir bra.
 4. Mät ut var däcken ska vara och borra med drillborrskaftet där däcken ska sitta. Använd ett borr som är 3 mm grovt.
 5. Måla alla bitar i de färger du valt. Måla noga så blir bilen finare.
 6. Limma fast bitarna med trälim och skruva fast hjulen med skruvar.
 7. Tillverka två registreringsskyltar i plåt och spika fast dessa med svarta spikar.
 • Till lysen använder du lämpligast guldspikar.
 • På undersidan av bilen skriver du ditt och bilens namn samt årtalet. Därefter fyller du i texten med färg.

Syfte och mål med uppgiften

Du ska under arbetet ha egna idéer, formge och framställa enkla slöjdföremål samt dokumentera vad du har gjort (muntligt och skriftligt).

Dokumentera arbetsgången efter hand i slöjdboken!

Uffés 😊