Kooperativt arbete med att ta fram ett eget samhälle!

Eleverna har i årskurs 4 jobbat med att tillsammans i de olika klasserna ta fram ett samhälle som de själva jobbat fram kooperativt.

Dessa fantastiska samhällen har eleverna enskilt och gemensamt jobbat fram under vårterminen 2021. Eleverna har fått en gemensam start om hur de ska arbeta under projektet. Eleverna har först jobbat med att designa och ta fram en ritning till sitt egna fordon till samhället. Först gjorde de en ritning i skala 1:1 som de färglade utifrån egen design. (Idé) Därefter planerade de i vilken svårighetsgrad de vill göra sin bil utifrån egen ritning. (Planering) När eleverna kommit så långt så har jag miniföreläsningar om hur man hanterar vissa verktyg när de ska tillverka sin bil, utifrån en arbetsbeskrivning som jag tagit fram. Nu vill jag att eleven själv ska kunna lösa vissa problem med sin praktiska färdighet som vi tränat tidigare. Här uppmuntrar jag dem att kooperativt hjälpa varandra så att de kan komma vidare i sitt arbete. Hur hanterar de verktygen? Hur noggranna är eleverna? Ha inte för bråttom, det finns inga genvägar för att nå ett bra resultat. (Genomförandet) Jag vill att eleverna själva utvärderar sitt arbete i en loggbok där de reflekterar över sin egen arbetsgång. (Utvärdering)

Elevernas samhällen med egendesignade fordon!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *