Rita ett förvaringsskrin i skala där man kan förvara hemliga dokument! ;)

Tillverka flygande fågel (valfritt) Med fokus på färg och form! :)

Elev ska lära sig hantera redskap, verktyg samt använda sig av slöjdspecifika ord!