Lindbloms värdegrundsvecka! :)

Uppstart fredag 31/3

Våra utomhuspedagoger har satt ihop en pedagogisk planering som ska gälla under en hel vecka med fokus på att varje elev ska känna sig trygg och glad i skolan. För att du ska kunna göra det behöver vi alla tillsammans jobba aktivt för att ska en större förståelse för varandra och också ta tillvara på våra olikheter här på vår skola. Därför är det viktigt att alla ni får jobba med värdegrundsarbete för att nå de sociala målen.

ALLA BARN ÄR LIKA VÄRDA!

Uppstarten sker genom att alla elever (565) får genomgång av den pedagogiska planeringen om hur veckan är upplagd. Därefter har vi en gemensam uppstart på skolgården där alla elever får smycka skolgården med band i olika färger. ( avstått fjädrar ) Där spelas också härlig musik.

Lunchen kommer att serveras ute på skolgården där pannkakor i stor lass kommer serveras.

Vad jobbar lärare och elever med?

Vänskapshjärta i träslöjden

Syfte: Att vi tillsammans i grupp gör varsitt vänskapshjärta och tänker på att vi hjälper och finns till varandra i gruppen. 🙂

Armband / textilslöjden

Syfte: Alla elever ska ha varsitt armband på sista dagen som symboliserar att det är vi alla här på Lindblomskolan som har ett sådant armband. Gemenskap!

Dilemma

Syfte: Att få sitta i en mindre grupp och diskutera olika vardagssituationer som uppstår. Fundera över vad man själv tycker och lyssna på varandra.

Film

Syfte: Tillsammans få se ett vardagsdilemma och därefter diskutera vad man har upplevt när man tittade på filmen. är det något vi ser och kan arbeta med på vår skola?

Värdegrundsfilmerna är från UR.

Samarbetsövning, sång

Syfte: Att arbeta tillsammans i grupp i en övning där alla samarbetar för att klara av uppgiften /att ha gemensamt intränad sång inför ”värdegrundsavslutningen” 13 april.

Information om vett o etikett på nätet

Kommunens övergripande IT- pedagog Johan Klavins hade föreläsning för årskurs 4 – 6 om hur vi använder oss nätet på olika sätt.

Avslutning 13/4

Avlutningen kommer att ske på skolgården där vi gemensamt sjunger låtar som vi övat in. Vi kommer också blåsa såpbubblor under sången där alla får varsin burk att ta med hem! 🙂