7 SÄTT ATT ÖKA MOTIVATIONEN

De amerikanska forskarna Margareta Maria Thomson och Jessica Wery vid North Carolina State University har tagit fram konkreta råd hur lärare kan motivera elever.

  1. Tro på eleverna. Elevernas inställning till skolan påverkas av lärarens attityd.
  2. Ha realistiska förväntningar. Sätt upp enkla, individanpassade mål som eleverna kan nå och öka utmaningen succesivt. När individen klarar vissa mål känner de sig mer kompetenta.
  3. Involvera eleverna. Genom att bjuda in dem i projekt och låta dom själv göra checklistor med delmål får eleverna en känsla av delaktighet och kontroll.
  4. Tona ner konkurrensen. Om eleverna slutar jämföra sig med varandra och i stället fokuserar på att värdera sin egen prestation tar de större ansvar för det egna lärandet.
  5. Lyft fram nyttan med arbetsuppgifterna. Om elever ser ett samband mellan skolan och världen utanför gynnas deras inre motivation.
  6. Tänk igenom arbetsuppgifterna en extra gång. Även de mest rutinmässiga uppgifterna bör göras spännande och intressanta.
  7. Beröm prestationen. Uppmärksamma elevernas arbete när de når ett mål, men tänk på att berömmet ska vara konkret och kopplat till ett speciellt mål.

Källa Skolverket

Dessa sju viktiga punkter tror jag som pedagog är livsviktiga för elevers motivation!

// uffe

Eleverna ska utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och tycka till om sitt slöjdarbete! :)