Hur jag gör en egendesignad tavla där jag fyller konturerna med ståltråd! Ritning skala 1:1! Materialval! Verktygsval! Dokumentation!

Utveckla en fantasifågel med vingar där vi kombinerar olika material. Hur ska den se ut? ( ritning) Vilket material ska jag ha? Vilka verktyg ska jag använda? Dokumenteras i slöjdboken!

Egna modeller på fordon ska framställas i slöjden. Ritning och dokumentation sker i slöjdboken!

Handverktyg, redskap och hur de benämns är viktigt för att kunna kommunicera i slöjden. Allt arbete dokumenteras i slöjdboken!

Hur kan jag motivera mina elever?

Hur påverkar motivation resultatet?

Hur skapar jag motivation?

Först gäller det att bygga relationer till alla elever jag har. Ett sätt är att jag hälsar alla välkomna till min lektion genom att handhälsa med alla, samt att se till att få ögonkontakt med eleverna. Redan där ser man oftast vad eleven är på för humör och vilket förhållningssätt jag bör ha för att på bästa sätt skapa ett positivt lärande.

En tydlig start och avslut där alla får komma till tals. Vad ska du göra idag? Eller vid lektions slut. Hur har det gått idag? Vad har du lärt dig?

Eleverna jobbar med ett visst tema där de själva väljer både hur slöjdalstret ska se ut samt med vilken svårighetsgrad. Det är viktigt att jag ser till att alla elever tar sig an uppgiften så den utmanar eleven men inte blir för svår!

Jag försöker utmana eleverna att tänka själva genom att inte svara direkt på en fråga. Jag uppmanar dem att använda sig av samlärande dvs. att fråga varandra. I de fall eleverna behöver min hjälp ställer jag frågor som hjälper dem att försöka driva sitt arbete framåt.

Dessa små saker gör att jag skapar ett lärande som ger ett bättre resultat utifrån varje enskild elev.

Är jag glad får man glada elever!

Vad säger pippi på denna bild? 🙂

Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag säkert!