Vad säger kursplanen om ämnet slöjd?

Hej alla som läser min blogg!

Vill börja med att ge lite bakgrundsfakta om mig själv. Jag heter Ulf Ståhlgren och bor i Silverdalen.

Jag jobbar som slöjdlärare (trä och metallslöjd)på Lindblomskolan och har alla klasser från årskurs tre till sex. Jobbar även som brandman på brandvärnet där jag bor.

Mina fritidsintressen är all sport och fiske, och är tränare för A-laget IF Hebe ( div 5) på orten där jag bor.

Vad säger kursplanen om ämnet slöjd?

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdandet är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och disgn utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmåga att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Vad är då ämnets syfte enligt skolverket?

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmåga att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevels och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kuskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
  • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella utryck

// uffe