I slöjd ska eleverna ha fått möjlighet att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

Formge och framställa en egendesignad hylla, samt använda sig av ämnesspecifika begrepp.

Egna modeller, skisser och ritningar om hur de kan läsas och kopplas till olika matematiska beräkningar.