Fokus på egen idé till färdigt slöjdalster med dokumentation i kronologisk ordning i slöjdboken! :)

 

Fokus på tvådimensionella skisser (ritning i skala) arbetar vi med i årskurs 5 när vi tillverkar en hylla! :)

Med idéutveckling, övervägande, framställning och värdering ska vi jobba med i Åk 4! :)