Kategoriarkiv: Svenska

Interaktiv läs- och skrivinlärning

I arbetet med att lära barnen att skriva olika texter, eller när det gäller ren lästräning använder vi oss mycket av dator och dokumentkamera. Inför nationella proven i svenska arbetar vi efter cirkelmodellen och i fas 3 skriver vi texter gemensamt med hjälp av dator och projektor, vilket eleverna tycker är ett bra sätt att lära sig om nya genrer och skrivtekniker. Det är viktigt att hitta olika former av inlärning och just att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet. Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter.

Även forskning visar att ett interaktivt arbetssätt är positivt för elevers läs- och skrivinlärning. Det är viktigt att eleven inte bara är en mottagare utan interagerar. (Dockrell, Julie E)

Bildresultat för cirkelmodellen