Kategoriarkiv: Bedömning/verktyg

Konkretisering av de olika betygsstegen

I samband med utvecklingssamtalen uppkommer många frågor kring betyg och bedömningar. Många elever jämför med varandra, vilket inte är bra då man måste se till var och ens förmåga och förutsättningar. Tyvärr har inte barnen och även vissa föräldrar den insikten så därför visar jag bifogad bild/illustration för både elever och föräldrar för att de ska få en större förståelse för spännvidden mellan de olika betygsstegen och att mängden kunskapskrav i varje ämne är en del i det. Tavlan är utmärkt att skriva och visa på, men vid tolksamtal där tavla kanske saknas går det givetvis lika bra att rita av bilden.  

Interaktiv läs- och skrivinlärning

I arbetet med att lära barnen att skriva olika texter, eller när det gäller ren lästräning använder vi oss mycket av dator och dokumentkamera. Inför nationella proven i svenska arbetar vi efter cirkelmodellen och i fas 3 skriver vi texter gemensamt med hjälp av dator och projektor, vilket eleverna tycker är ett bra sätt att lära sig om nya genrer och skrivtekniker. Det är viktigt att hitta olika former av inlärning och just att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet. Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter.

Även forskning visar att ett interaktivt arbetssätt är positivt för elevers läs- och skrivinlärning. Det är viktigt att eleven inte bara är en mottagare utan interagerar. (Dockrell, Julie E)

Bildresultat för cirkelmodellen