Film-stad,fjäl och flod

Elever i första klass i Gymnasium valde att jobba med att titta på en gammals dags film och se hur folket har för ändrat sig fån den tid tills nu. Efter filmen har elever jobbat med delar av geografi för att koppla med filmen , för att se var filmen spelats in.

Projekt var att titta ,samtala, läsa olika fakta delar och sista att sammanfatta och att se skillnad för och nu .

A.P.E I KLASSEN

Elever jobbar med A.P.E -alla, par, ensam.

Klass 5 ar jobbar med Lär-par övningar .

Elever har fått sina lär par lappar om att gissa vad är det för någonting. Först en elev läser till den andra och den elev ska försöka berätta vad är det.Sen byter dem roller.

I den  här övningar gäller att kunna jobba i par ,läsa för att andras ska förstå, att kunna uttrycka sig rätt och kunna samarbeta.

 

Tema Höst

e

Alla elever från klass 1 och till klass 6 hade jobbat med Tema Höst.

Elever har jobbat med olika uppgifter om Höst till ex.-målat hur ser ut träd i Höst, hur ser ut trädet i olika Årstider ,läst olika text om Höst, text om Vete, tittar på olika film hur man skördar Vete.   Den skördas med skördetröskan. En del av skörden sparas till utsäde, en del skickas till kvarnen för rensning och malning till mjöl som sedan blir bröd.

På slutet fått elever strukturera Vete bilder i rätt ordning och skriva om hur ser ut hela processen.

 

 

Tema Vår-Dikt/Tema Proljece/Pjesmice

Klass 1.3, och 4 har jobbat med Tema Vår och att skriva dikt om Våren.

Elever hade skrivit fina dikter om Våren.

Elevens förmåga är att uttrycka sina tankar genom ord.

Efter att elever var färdiga med sina dikter fått dem måla ovanför  texten en bild om den som handlar dikten.

Sen på slutet fått dem måla hur ser ut Vår i deras tänkande. Titta på bilden och göra färdig, vad är det som saknas mer??

Det kom så fina teckningar och fina dikter om Våren!

Saga Rödluvan/Bajka Crvenkapa

Elever i klass 3 och 4 har jobbat med Saga Rödluvan.  Efter att elever fått instruktion vad ska handla om några lektion, började elever skapa första sidan av Rödluvan häfte av egna fantasi.

Efter den fått elever att läsa sagan text, stycke för stycke för att utveckla sin läsning och förståelse av nya ord/begrepp.

Efter läsningen av sagan, då var det att elever skulle läsa av meningar och markera med siffror  i ordning efter sagan läsningen.

Sen var det att eleverna skulle sortera bilder efter sagan och börja skriva Rödluvan  med egna ord.

När elever var färdiga med sina texter, då  var det  att ska beskrivas Rödluvan .Elever var duktiga på att läsa, förstå och skriva egna texter och beskriva.Vi har jobbat mycket med substantiv, verb och adjektiv och hur ska skrivas en text.

Skriva brev

Hur man skriver brev?

Elever i klass 6 lär sig för at kunna skriva ett brev.

Först vi pratade vad finns för olika brev och vad är skillnad när man skriver brev till ex. personer, företag ,arbetsförmedlingen också vidare.

Hur ska man börja skriva och avsluta ett brev?

Vad ska handla i brevet som man skriver?

Elever fått tänka ,berätta och sedan skriva brev.

Vilken språk ska man använda när man skriver brev?

Nu fått elever välja och på slutet var det fina brev .

Mening med Skiljetecken-punkt,frågetecken,utropstecken

Vi i klass 1 jobbar med mening, ord och begrepp.

APE /alla, par ,enskild

Vad är  punkt, frågetecken, utropstecken?

Vad ska vara på slutet av en mening?

ALLA

Först vi pratar om begrepp, vad är det för någon skiljetecken.

Hur det låter en mening med olika skiljetecken på slutet.

Tillsammans vi diskuterar när man använder punkt, frågetecken  ,utropstecken.

PAR

Efter den i lär par får eleverna 10 meningar var att diskutera och placera under punkt, frågetecken och utropstecken.

ENSKILD

Nu på slutet fått eleverna jobba enskild för att prova sina egna vingar och sätta ut skiljetecken i meningar där de saknade.

 

 

 

 

INTERNATIONELLA MODERSMÅLDAGEN 21.FEBRUARI

Idag  vi visar att vi har fyrat Modersmålsdagen genom att vi har tänk och jobbat med .Vi är medvetna att den 21.februari ska vi fyra modersmålspråk. Eleverna i olika klasser hade önskat att vi jobbar på det sätt.

I världen finns runt 7000 olika språk. Modermålspråk är det språk som man pratar hemma, det första språket som vi lär oss .

Sitt modesmålspråk ska vi älska.Vi ska vissa kärlek genom att vi respekterar och att bevarar sitt språk.

Vi fyrar för att vi visar hur är viktig att man lär sig ett språk och att man ska respektera andras språk.

Att sprida och bevara sitt språket kultur.

Att visa hur är viktig att läsa sitt modersmålspråk.

 

klass 3 /fabel/basna/Cvrcak i mravi

Cvrcak i Mravi  /  Gräshoppa och myror

Eleverna i klass 3 har pratat om vad är fabel och saga, vad är skillnad mellan en fabel och saga? Vad är syfte med båda texten?

Efter att dem har tittat på en film om Gräshoppa och myror  har eleverna berättat till varandra vad handlar i filmen.

Sen var det dags att skriva tillsammans en egen berättelse .

Först skulle elever klistra bilder i rätt ordning.

Efter varje bild skulle dem skriva vad det handlade i fabeln.

En börjar och andra försätter  till berättelse var slut.

Mening med detta är att se hur elever jobbar ihop och hur blev texten.

Skapa en bra miljö i klassen .Lära sig av varandra. Jobba i par.

Efter att elever skrev berättelse klart fått dem läsa en och en.

 

 

Här bloggar modersmålspedagogerna i Hultsfreds kommun