Kategoriarkiv: Bosniska/Serbiska

Skriva brev

Hur man skriver brev?

Elever i klass 6 lär sig för at kunna skriva ett brev.

Först vi pratade vad finns för olika brev och vad är skillnad när man skriver brev till ex. personer, företag ,arbetsförmedlingen också vidare.

Hur ska man börja skriva och avsluta ett brev?

Vad ska handla i brevet som man skriver?

Elever fått tänka ,berätta och sedan skriva brev.

Vilken språk ska man använda när man skriver brev?

Nu fått elever välja och på slutet var det fina brev .

Mening med Skiljetecken-punkt,frågetecken,utropstecken

Vi i klass 1 jobbar med mening, ord och begrepp.

APE /alla, par ,enskild

Vad är  punkt, frågetecken, utropstecken?

Vad ska vara på slutet av en mening?

ALLA

Först vi pratar om begrepp, vad är det för någon skiljetecken.

Hur det låter en mening med olika skiljetecken på slutet.

Tillsammans vi diskuterar när man använder punkt, frågetecken  ,utropstecken.

PAR

Efter den i lär par får eleverna 10 meningar var att diskutera och placera under punkt, frågetecken och utropstecken.

ENSKILD

Nu på slutet fått eleverna jobba enskild för att prova sina egna vingar och sätta ut skiljetecken i meningar där de saknade.

 

 

 

 

INTERNATIONELLA MODERSMÅLDAGEN 21.FEBRUARI

Idag  vi visar att vi har fyrat Modersmålsdagen genom att vi har tänk och jobbat med .Vi är medvetna att den 21.februari ska vi fyra modersmålspråk. Eleverna i olika klasser hade önskat att vi jobbar på det sätt.

I världen finns runt 7000 olika språk. Modermålspråk är det språk som man pratar hemma, det första språket som vi lär oss .

Sitt modesmålspråk ska vi älska.Vi ska vissa kärlek genom att vi respekterar och att bevarar sitt språk.

Vi fyrar för att vi visar hur är viktig att man lär sig ett språk och att man ska respektera andras språk.

Att sprida och bevara sitt språket kultur.

Att visa hur är viktig att läsa sitt modersmålspråk.

 

klass 3 /fabel/basna/Cvrcak i mravi

Cvrcak i Mravi  /  Gräshoppa och myror

Eleverna i klass 3 har pratat om vad är fabel och saga, vad är skillnad mellan en fabel och saga? Vad är syfte med båda texten?

Efter att dem har tittat på en film om Gräshoppa och myror  har eleverna berättat till varandra vad handlar i filmen.

Sen var det dags att skriva tillsammans en egen berättelse .

Först skulle elever klistra bilder i rätt ordning.

Efter varje bild skulle dem skriva vad det handlade i fabeln.

En börjar och andra försätter  till berättelse var slut.

Mening med detta är att se hur elever jobbar ihop och hur blev texten.

Skapa en bra miljö i klassen .Lära sig av varandra. Jobba i par.

Efter att elever skrev berättelse klart fått dem läsa en och en.

 

 

Bosniks geografi och kultur/Fakta text/Beskrivande text

Gymnasie elever har jobbat med att läsa i sina läroböcker om landets geografi och kultur.

Elever har läst fakta om Bosnien och Hercegovina ,har tittat på karta, läst om landets historia ,men huvud saker  var att lära sig om staden Sarajevo och stadens historia.

När elever fått kunskap om huvudstadens historia ,då var det dags att börja tänka hur man ska skriva och på viken sätt .

Ideer kom från elever att skriva på stora affischer texten med landets bilder.

Att skapa positiv arbetsmiljö och samverka med elever, att jämföra mellan två land och två språk gav resultat på elevens arbete.

 

 

 

Bosnisk huvud stad och fjällen runt huvudstaden/Beskrivande text

Elever i klass 6 läser olika fakta text för att lära sig mer om Sarajevo och om 6 olika fjällen runt staden.

Efter att dem  skapade kunskap  om fakta och  hur man skriver olika text och hur en text ska vara utbyggt då är dags att börja skriva sitt arbete på data.

Rubrik,inledning, underrubrik  och vilka språkliga drag ska man  ha  i texten är viktigt.

Olika text med bilder eller utan bild.

 

 

 

 

 

 

Saga Rödluvan-Crvenkapa

Vi i ettan har jobbat med saga Rödluvan. Vi har pratat om vad är Saga för någonting och vilka sagor känner elever till.

sen har vi tittar på film om Rödluvan och sen efter den hade vi berättat om filmen. Vad handlar om,hur börjar en saga ,vad händer sen och hur slutades sagan.

Efter att dem berättat muntlig ,fått elever sagan i bilder för att sortera hur sagan har börjat ,vad händer och hur slutade.Dem sorterade i ordning sagan och klistrade bilder på papper.

På slutet har elever berättat om varje bild muntlig.

Nu var dags att skriva om Rödluvan.

Elever skrev finna meningar med hjälp av bilder och skrev sitt saga frän början till slutet.

Det blev fina meningar med stor bokstav och punkt.

När sagan var färdig då fått elever att läsa sin saga för att höra hur blev det sagan på papper.

Det var väldig spännade att lyssna och höra hur elever var glada att dem kunde skriva sitt första sagan.

Lektioner avslutades med glädje och stolthet.

Tema Saga Rödluvan/Bajka Crvenkapa

Elever i  klass 3 jobbar med saga Rödluvan. Eleverna läser text om Rödluvan och vi läser för att ska förstå och att vi ska lära nya ord i texten som eleverna förstår inte. Meningen med detta är att eleverna ska kunna lära sig och använda begrepp i nya sammanhang  när det bli dags att skriva om Rödluvan.

Efter detta eleverna tittar på film och  besvara på frågor om Rödluvan. Det är viktig att titta på film ,vara koncentrerar och tänka .Vem är huvud person i filmen, vem är varg, vad hände, hur slutar filmen, vad är den som är inte sant i filmen?

Efter detta ska eleverna strukturera sin skrivandet genom att sortera bilder i rätt ordning. Då skapa man struktur hur börjar en saga ,finns problem i sagan, hur man löser problem och hur slutat saga.

Nu har elever klippt och klistrar sina bilden i rätt ordning.

Efter detta, börjar dem skriva sagan.

Nu har elever skrivit sagan med sina ord.

Sagan var skrivet med fina meningar ,med variation och med börjar och slut.

 

Vi jobbat med att strukturera text och berätta med egna ord och bild

Vi gör framsida på berättelse.

Vi läser mening för mening, lär oss  nya ord, delar text stycke för stycke.Vi delar ut text med olika färg för att se tydlig struktur på varje stycke av texten. Delar ut text i fyra delar; Inledning,problem ,problemlösning och slut.

Efter att vi har lärt oss hur ska man dela en text efter fyrspaltare, då är dags att vi gör egen berättelse av bild och mening .

På slut en ev berättelser ,då elever målar sin egen Igelkott.