Kategoriarkiv: Bosniska/Serbiska

kooperativ fyrfältare-struktur

Mötas på mitten

Eleverna utveckla språket ,ordförråd och samverkar med sina kompisar.

Elever i år kurs 6 har jobbat med nya ord/begrepp.
Elever fått att skriva upp ordet,läsa upp ordet och försöka att förklara på bästa sätt vad ordet betyder.
Elever fått jobba i sin axel kompis först. Dem fått att diskutera om den ordet som dem fått. När tiden är slut så ska eleverna ha fyllt i sina fyrfältare .
Efter den då jobbar man med andra axel kompis på samma sätt.
Varje elev ska kommunicera.
Till sist bli det dags att gå tillbaka till sin första axelkompis för att diskutera den nya ord de fått lära sig .Alla fått berätta vad dem skrev och vad dem har lärt sig.


sakprosa/dikt

Elever i klass 4 och 5 har jobbat med Sakprosa att utveckla sitt språk och förståelse för omvärlden och att uttrycka sig genom andra estetiska former.

Elever har läst olika dikter och jobbat med läsförståelse och samtidigt har jobbar med olika begrepp .

Elever har jobbat efter att se skillnad på dikt och text.

Hur låter en dikt , och om det finns rimma ord i dikten.

Efter detta fått elever skriva egna dikter i tanker karta och har målat i varma färger för att dikt ska skrivas till mamma .

Sen skrev dem sina dikter på papper i dikt form.

Modersmåldag den 26 februari

Elever har jobbat efter kunskapskrav om kultur i hemlandet och skrev olika texter om landets kultur ,olika dikter ,alfabet på modersmål och på svenska och vilka bokstäver som skilljer sig i. Elever har jobbat med att skriva fakta text om en stad och vissa på Power Point. Några har skrivit fakta text på data. Elever har skrivit egna dikter och skrev dikter i Book Creator och skapat Music med dikten genom Movie. Några har jobbat med Book Creator att skriva berättelse i form av bilder och text.

Elev i Klass 2b har presenterat en dikt på Serbiska språk.
Elev i Klass 1 har presenterar traditionell sång på Bosniska språk.

Film-stad,fjäl och flod

Elever i första klass i Gymnasium valde att jobba med att titta på en gammals dags film och se hur folket har för ändrat sig fån den tid tills nu. Efter filmen har elever jobbat med delar av geografi för att koppla med filmen , för att se var filmen spelats in.

Projekt var att titta ,samtala, läsa olika fakta delar och sista att sammanfatta och att se skillnad för och nu .

A.P.E I KLASSEN

Elever jobbar med A.P.E -alla, par, ensam.

Klass 5 ar jobbar med Lär-par övningar .

Elever har fått sina lär par lappar om att gissa vad är det för någonting. Först en elev läser till den andra och den elev ska försöka berätta vad är det.Sen byter dem roller.

I den  här övningar gäller att kunna jobba i par ,läsa för att andras ska förstå, att kunna uttrycka sig rätt och kunna samarbeta.

 

Tema Höst

e

Alla elever från klass 1 och till klass 6 hade jobbat med Tema Höst.

Elever har jobbat med olika uppgifter om Höst till ex.-målat hur ser ut träd i Höst, hur ser ut trädet i olika Årstider ,läst olika text om Höst, text om Vete, tittar på olika film hur man skördar Vete.   Den skördas med skördetröskan. En del av skörden sparas till utsäde, en del skickas till kvarnen för rensning och malning till mjöl som sedan blir bröd.

På slutet fått elever strukturera Vete bilder i rätt ordning och skriva om hur ser ut hela processen.

 

 

Tema Vår-Dikt/Tema Proljece/Pjesmice

Klass 1.3, och 4 har jobbat med Tema Vår och att skriva dikt om Våren.

Elever hade skrivit fina dikter om Våren.

Elevens förmåga är att uttrycka sina tankar genom ord.

Efter att elever var färdiga med sina dikter fått dem måla ovanför  texten en bild om den som handlar dikten.

Sen på slutet fått dem måla hur ser ut Vår i deras tänkande. Titta på bilden och göra färdig, vad är det som saknas mer??

Det kom så fina teckningar och fina dikter om Våren!

Saga Rödluvan/Bajka Crvenkapa

Elever i klass 3 och 4 har jobbat med Saga Rödluvan.  Efter att elever fått instruktion vad ska handla om några lektion, började elever skapa första sidan av Rödluvan häfte av egna fantasi.

Efter den fått elever att läsa sagan text, stycke för stycke för att utveckla sin läsning och förståelse av nya ord/begrepp.

Efter läsningen av sagan, då var det att elever skulle läsa av meningar och markera med siffror  i ordning efter sagan läsningen.

Sen var det att eleverna skulle sortera bilder efter sagan och börja skriva Rödluvan  med egna ord.

När elever var färdiga med sina texter, då  var det  att ska beskrivas Rödluvan .Elever var duktiga på att läsa, förstå och skriva egna texter och beskriva.Vi har jobbat mycket med substantiv, verb och adjektiv och hur ska skrivas en text.