Alla inlägg av milena

Modersmåls dagen 21 /2 2023

Elever från f klass till år kurs 9 har jobbar med Tema kultur och samhälle från v.3 till v.7. Modersmåls pedagoger tagit deras arbete och gjorde en utställning på bibliotek för att visa att allas språk är lika värt.

Milena är stolt över mina elevens insatts.
Elevens arbete.
Alla språk är språk för lärande
Alla är lika värda!
alla är lika värda.
Elever är stolta över sitt språk.
Elevens arbete.
Serbiska och bosniska elevens arbete
Många elever kom på besök att visa att dem är stolta över sitt språk.
Tack till alla elever som jobbade med kultur och samhälle.

Klass 4-6 Järnförsen

Tema Vår

Elever i klass 4 och klass 6 har jobbat med tema Vår .Under några veckor har dem jobbat med olika texter och dikt som handlar om våren. Sen dem jobbade med växter. Vilka delar av växter för vi äta och på vilket sätt vi använder i maten. På slutet då gick dem till skogen att titta,hitta och dem hämtade bilder på växter, insekter. Till slut bli det så fint kollage med fina bilder och namn på två olika språk.

Modersmåldag 21/2

Elever i bosniska och serbiska har jobbat med Barnkonventionen.

Olika klasser i olika skolor har jobbat olika ,men med samma Tema Barnets rättigheter. Elever har jobbat med barnens rättighet och med skyldighet. Genom detta firar vi Modersmål, att alla människor har rätt att fritt tala och skriva på sitt Modersmål. Elever har gjort presentation i Sway, Powerpoint med sång, förklarat olika barns rättighet muntlig och skriftlig, skrev i form av bok, form av träd, spelat memory. Elever har tittar på UR play på sitt språk om barnens rättighet och diskuterat. Svarat på frågor. Vad är skillnad i Sverige och i hemlandet?