Alla inlägg av dinore

Europeiska språkdagen

Att tillägna sig en rad olika språk är lättare än vad man kanske tror, skriver Neil Madden

Om någon sa frasen ”flisni me mua” till dig, skulle du då veta vad den betydde, eller ens vilket språk som talades? Med omkring 225 inhemska språk är Europas språkliga arv rikt och varierat; ett faktum värt att glädjas över. Men hur bra är européerna på att lära sig de språk som talas av människor i närliggande (och mer avlägsna) länder? Många européer kanske anser att ett enspråkigt liv är normen. Men mellan hälften och två tredjedelar av jordens befolkning är tvåspråkig till viss grad, och ett betydande antal är ”flerspråkiga”, det vill säga de har viss kunskap i flera olika språk (de kan t.ex. förstå, och/eller skriva och/eller tala språket).

Flerspråkighet är ett vanligare mänskligt tillstånd än enspråkighet. Det finns miljontals människor som inte tror sig kunna något annat språk än sitt modersmål – många av dem har dock viss kunskap i ett annat språk. Och möjligheterna att lära sig ett nytt språk är idag bättre än någonsin. För att höja värdet av språkinlärning instiftade Europarådet den europeiska språkdagen, som firas den 26 september varje år. Tanken bakom Europeiska språkdagen är att uppmuntra till ”flerspråkighet”. Detta är varken nytt eller främmande. Det är en del av vardagen för många människor i Afrika och Asien, och normen i delar av Europa, särskilt Benelux-länderna och Skandinavien och även kring Medelhavet. Det innebär inte att skrämma människor att tro att de måste uppnå samma nivå som en modersmålstalare. Syftet är att kunna kommunicera och bli förstådd enligt dina egna behov och krav.

Om du vill utveckla dina språkkunskaper och veta mer om Europeiska språkdagen finner du användbar information på följande webbplatser:

Och förresten, svaret på den inledande frågan är ”prata med mig”, på albanska.

Neil Madden är frilansjournalist bosatt i Strasbourg

Vecka 39 har vi firat den Europeiska språkdagen

Eleverna fick berätta om hur språket styr dina känslor

 

språkdagen6

Språket är den viktigaste identitetsskapande faktorn.

språkdagen4

Jag äger mitt språk:)

språkdagen3

En stark språklig identitet gör att vi känner oss säkra vårt språk.

språkdagen2

språkdagen1

 

 

Tema Höst

Nu kommer en ny härlig temavecka på bloggen ”HÖST” veckan 38

Året runt i naturen:

Eleverna förskoleklass- årskurs 3 har haft ett hösttema i ämnet modersmål på albanska språket.   Elevernas önskemål var måla plocka saker från naturen och pratade mycket om höst.

Eleverna fick jobba en timme. De fick själva bestämma om de ville arbeta ensamma eller med en kompis.

Här ser ni några av modellerna

vjeshta1vjeshta2

 

Fokus ligger på elevernas  upptäckter i naturen

 

vjeshta3 vjeshta4

Dekorerade med olika löv, pinar och löv

 

vjeshta5 vjeshta6

Undersökningar, diskussioner och lekar

 

vjeshta7 vjeshta8

Fokus ligger på elevernas  upptäckter i naturen

 

vjeshta9 vjeshta10

Vi gick till skogen för att se hur naturen ser ut på hösten och vilka färger det finns

 

vjeshta11 vjeshta12

Vi plockade med oss löv, blommor, svampar  ekollon och pinar.

vjeshta13 vjeshta14

pratade mycket om höst

 

vjeshta15 vjeshta16

målar

 

vjeshta17 vjeshta18

Vi skapade hösttavlor

 

vjeshta19

 

Modersmålpedagog i Hultsfreds Kommun

”Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen. Ämnet modersmål syftar till att ge elever med ett annat modersmål än svenska möjligheter att tillsammans med andra vidareutveckla sina kunskaper i modersmålet. Därigenom kan deras självkänsla stärkas och uppfattningen om den egna livssituationen tydliggöras.
Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Lärandet är starkt förknippat med modersmålet och att befästa kunskaper i det egna språket är en väg att lära också på svenska.
Ämnet har därför det viktiga uppdraget att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling.
Modersmålet är nyckeln till och levandegör det kulturella arvet med dess olika yttringar. Genom kunskaper om kulturbakgrunden och om den egna minoritetskulturen i Sverige kan ämnet modersmål bidra till att hjälpa eleverna att göra jämförelser mellan olika kulturer och därigenom bättre förstå sin egen situation.
Ännu ett syfte med ämnet modersmål är således att verka för att öka förståelsen mellan olika folk och olika kulturer.”

Citat från Skolverkets kursplan för modersmålsundervisning