Modersmåldag den 26 februari

Elever har jobbat efter kunskapskrav om kultur i hemlandet och skrev olika texter om landets kultur ,olika dikter ,alfabet på modersmål och på svenska och vilka bokstäver som skilljer sig i. Elever har jobbat med att skriva fakta text om en stad och vissa på Power Point. Några har skrivit fakta text på data. Elever har skrivit egna dikter och skrev dikter i Book Creator och skapat Music med dikten genom Movie. Några har jobbat med Book Creator att skriva berättelse i form av bilder och text.

Elev i Klass 2b har presenterat en dikt på Serbiska språk.
Elev i Klass 1 har presenterar traditionell sång på Bosniska språk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *