Film-stad,fjäl och flod

Elever i första klass i Gymnasium valde att jobba med att titta på en gammals dags film och se hur folket har för ändrat sig fån den tid tills nu. Efter filmen har elever jobbat med delar av geografi för att koppla med filmen , för att se var filmen spelats in.

Projekt var att titta ,samtala, läsa olika fakta delar och sista att sammanfatta och att se skillnad för och nu .