INTERNATIONELLA MODERSMÅLDAGEN 21.FEBRUARI

Idag  vi visar att vi har fyrat Modersmålsdagen genom att vi har tänk och jobbat med .Vi är medvetna att den 21.februari ska vi fyra modersmålspråk. Eleverna i olika klasser hade önskat att vi jobbar på det sätt.

I världen finns runt 7000 olika språk. Modermålspråk är det språk som man pratar hemma, det första språket som vi lär oss .

Sitt modesmålspråk ska vi älska.Vi ska vissa kärlek genom att vi respekterar och att bevarar sitt språk.

Vi fyrar för att vi visar hur är viktig att man lär sig ett språk och att man ska respektera andras språk.

Att sprida och bevara sitt språket kultur.

Att visa hur är viktig att läsa sitt modersmålspråk.