Saga Rödluvan-Crvenkapa

Vi i ettan har jobbat med saga Rödluvan. Vi har pratat om vad är Saga för någonting och vilka sagor känner elever till.

sen har vi tittar på film om Rödluvan och sen efter den hade vi berättat om filmen. Vad handlar om,hur börjar en saga ,vad händer sen och hur slutades sagan.

Efter att dem berättat muntlig ,fått elever sagan i bilder för att sortera hur sagan har börjat ,vad händer och hur slutade.Dem sorterade i ordning sagan och klistrade bilder på papper.

På slutet har elever berättat om varje bild muntlig.

Nu var dags att skriva om Rödluvan.

Elever skrev finna meningar med hjälp av bilder och skrev sitt saga frän början till slutet.

Det blev fina meningar med stor bokstav och punkt.

När sagan var färdig då fått elever att läsa sin saga för att höra hur blev det sagan på papper.

Det var väldig spännade att lyssna och höra hur elever var glada att dem kunde skriva sitt första sagan.

Lektioner avslutades med glädje och stolthet.