Tema Saga Rödluvan/Bajka Crvenkapa

Elever i  klass 3 jobbar med saga Rödluvan. Eleverna läser text om Rödluvan och vi läser för att ska förstå och att vi ska lära nya ord i texten som eleverna förstår inte. Meningen med detta är att eleverna ska kunna lära sig och använda begrepp i nya sammanhang  när det bli dags att skriva om Rödluvan.

Efter detta eleverna tittar på film och  besvara på frågor om Rödluvan. Det är viktig att titta på film ,vara koncentrerar och tänka .Vem är huvud person i filmen, vem är varg, vad hände, hur slutar filmen, vad är den som är inte sant i filmen?

Efter detta ska eleverna strukturera sin skrivandet genom att sortera bilder i rätt ordning. Då skapa man struktur hur börjar en saga ,finns problem i sagan, hur man löser problem och hur slutat saga.

Nu har elever klippt och klistrar sina bilden i rätt ordning.

Efter detta, börjar dem skriva sagan.

Nu har elever skrivit sagan med sina ord.

Sagan var skrivet med fina meningar ,med variation och med börjar och slut.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *