Vi jobbat med att strukturera text och berätta med egna ord och bild

Vi gör framsida på berättelse.

Vi läser mening för mening, lär oss  nya ord, delar text stycke för stycke.Vi delar ut text med olika färg för att se tydlig struktur på varje stycke av texten. Delar ut text i fyra delar; Inledning,problem ,problemlösning och slut.

Efter att vi har lärt oss hur ska man dela en text efter fyrspaltare, då är dags att vi gör egen berättelse av bild och mening .

På slut en ev berättelser ,då elever målar sin egen Igelkott.

bild-text-berättande text ”saga” / gåtor

Elever skapar sina egna saga först genom bilden.Först dem  målar sagan i fyra delar, för att ha sedan tydlig struktur på sin skrivandet. Sen för dem skriva med att börja med inledning, problem, problem lösning och sluta.

Elever i år klass 2 jobbar med att kunna skriva gåtor och att kunna göra egna gåtor.

Målet med detta är att utveckla förmågan att utrycka sig nyanserat när de väljer synonymer och formuleringar som gör att gåtan kan lösas. De utvecklar förmåga att läsa mellan raderna.