Etikettarkiv: PP-vägg

Egna böcker

Nu har vi fortsatt med vår läsförståelse PP genom att ha börjat skriva våra egna böcker som klasskompisarna sedan kan låna och läsa av varandra. Genom elevinflytande ville ju barnen skriva egna böcker och läsa varandras och göra vårt egna lilla bibliotek. Arbetet jag börjat!

Vi har tidigare jobbat med 4-rutan för strukturen. Gjort ”two stars and a wish” och utvecklat våra sagor på datorn med hjälp av talsyntes.

 

Böcker på en tråd var ett tips från en kollegas blogg som bloggar en hel del om ASL. Annas klassrum.

4-rutans tankar finns på filmen:

Begreppsvägg

Vi fyller allt eftersom på vår begreppsvägg.

Begreppsvägg

Olika ord som vi jobbar med och återkommer till. Jag märker att det är bra för eleverna att kunna kika och repetera ibland. Senast tillkomna är tiotal och ental, storleksordning och alfabetisk ordning.

Så är det ju begreppen till sexfältaren som vi använder när vi skriver faktatexter.

IMG_0801.JPG

Just nu jobbar vi med kräftan för att repetera hur vi jobbade med under ettan. Målet är att de ska kunna använda sexfältaren själva eller i par och sedan skriva egna enkla faktatexter för att komma närmare målen.

IMG_0811.JPG

IMG_0810.JPG

 

Förtydliga bedömningen av förmågorna.

Nu har jag börjat fundera över hur tydlig jag är med bedömningen av förmågorna för eleverna. Kände att jag behövde viss när dessa förmågor bedöms på ett tydligare sätt. Så tanken slog mig att jag måste visa var dessa finns på våra PP-väggar. Så nu finns små huvuden vid de konkretiserade målen. Min förhoppning är att vi lika ofta som vi pratar mål i klassen, pratar förmågor.

IMG_0934.JPG

 

 

IMG_0935.JPG

 

 IMG_0936.JPG

IMG_0939.JPG

 

 

Vi jobbar mot våra sociala mål.

Nu har vi dragit igång ett tema kring våra sociala mål. Se tidigare inlägg angående förarbetet med den sociala PPn. Idag har vi tittat på film, Ugglan och kompisproblemet om att säga förlåt på riktigt, och utifrån den fick vi visdomsord till oss. ”Att säga förlåt på riktigt, det är faktiskt jätteviktigt. ”

>
IMG_0806.JPG

Vi pratar i klassen kring detta och om målen som vi ska jobba mot. Vi diskuterar kring hur man ska göra om något händer på skolgården som man inte tycker är ok.

IMG_0805-0.JPG

Barnen får ett eget ”uggle-problem” att lösa. Hur är det att komma ny till en skola och hur kan man hjälpa till? Jag ritade rutorna ”inledning” och ”problem”. Barnen fick rita och skriva ”lösning” och ”slut”. Detta grundar sig i vårt tänk kring ”4-rutan” för att få röd tråd i våra berättelser. Se mer om det arbetet på filmen under bilderna…

 

IMG_0807.JPG

IMG_0808.JPG

IMG_0809.JPG

 

 

PP-vägg i läsförståelse.

Har visst glömt att lägga upp resultatet på bår PP-vägg i Läsförståelse. Barnens alla kloka idéer ska vi ta fasta på och så jobbar vi med att målmedvetet nå målen tillsammans allihop och genom elevinflytande blir eleverna motiverade och tycker att det är roligt att jobba med deras egna idéer. Väldigt kloka idéer!!!

IMG_0798.JPG

Matrisen har jag satt upp bredvid för att vi ska kunna koppla lätt till vad de olika nivåerna innebär. Så sitter också, längst ner till vänster, barnens tankar kring vart man läser och varför det är viktigt att kunna läsa. Så kloka och lite festliga att de var tvungna att också få plats. Vem har tex tänkt på att det är viktig att kunna läsa för att vet hur långt man har kvar när man är ute och kör? Barnens tankar är oslagbara!

Se förarbetet med elevinflytande i ett tidigare inlägg eller här på länken.

Påbörjad PP i genrer.

Jobbar för fullt för att få igång en ny PP i genrearbetet.

Har inte fått hjälp av eleverna ännu, utan bara jobbat för att förbereda, men målen vart vi ska nå är ju klara. Det är vägen dit och hur de visar sina kunskaper för mig som vi inte har jobbat med i klassrummet tillsammans med eleverna ännu. Jag jobbar med Alignmentmallen när jag förbereder min PP.

Alignmentsmall gener PP

Målboken, på länken här, använder eleverna i sin självbedömning. Eftersom vi på skolan inte ännu har en till en med I-pads så använder vi oss av målboken. I tvåan behöver jag gå igenom varje mål med varje elev för att alla ska förstå vad jag menar. Nu målar vi molnen i målboken mha dokumentkameran i helklass och det fungerar toppen. Helst vill jag i förlängnigen att vi kan sitta med var sin I-pad och klicka för vilken nivå jag själv tycker att jag har nått till för att öka tydligheter ännu mer.

Jag ser dock en stor vinning i att även skriva matriser, för min egen undervisning skull, erbjuder jag en undervisning som gör att alla elever kan nå nästa mål och nå så långt de kan. Är de medvetna om vad nästa steg är? Då tar jag hjälp av mina matriser!

Målbok

 

matris genrer

Kunskapskrav.

 

Elevinflytande

Idag har barnen fått vara med och bestämma hur vi ska jobba med PPn Läsförståelse. Så många kloka idéer. Gör mitt jobb mycket lättare och roligare! Allt från att läsa gruppläsning, bänkbok och högläsning med hela klassen till att göra böcker så vi kan läsa varandras böcker och på så vis göra vårt eget bibliotek. Allt som står på tavlan är barnens egna idéer!!!

Nu ska det bara ”snyggas” till lite så att det blir en ordningssam PP-vägg.

 

IMG_0765.JPG

IMG_0767.JPG

IMG_0768.JPG

 

 

IMG_0769.JPG

IMG_0770.JPG

PP-vägg påbörjad om läsförståelse. Elevinflytande väntar…

Då har vi dragit igång den pedagogiska planeringen kring läsförståelse och läsfixarna.

Vi startar med att prata om varför man ska kunna ”läsförståelse”. Varför är det bra att förstå vad man läser?

Vi pratar om vad det verkligen står i LGR11. Kunskapskraven kring ämnet. Jag har sedan förtydligat dessa krångliga ord till för eleverna mer begripliga mål (de gula målen).

Nu är det dags för eleverna att vara med och bestämma! Vi ska prata om hur de vill jobba kring dessa mål. Vad kan vi hitta på för roliga sätt att uppnå målen? När det är klart ska vi fundera vidare kring hur de tänker sig att visa sin kunskaper för mig. Detta kommer också, så klart, upp på väggen!

Sen gäller det att använda PP:n i starten och i slutet på varje lässtrategi-lektion. I början av lektionen plockar man fram det/de mål som vi tränar just då. T.ex. Idag jobbar vi lite extra med målet att kunna sammanfatta en text, det har ni varit med och bestämt att vi ska göra genom att….. I slutet av lektionen sätter vi tillbaka målet/målen vi jobbat med och funderar kring om vi kommit lite närmare att nå målen/målet.

När vi jobbat en tid kring målen är det dags för självbedömning antingen i matrisen på infomentor eller i vår Målbok.

 

PP-vägg

Temabild

Inledning

Kunskapskrav

 

 Konkretiserade mål

 

 

målbok läsförståelse

 

Kanske kan man använda den här som bedömning i slutändan i samband med infomentor-matrisen kanske.

IMG_0762.JPG

Men så här blev min matris:

matris läsförståelse