Kategoriarkiv: Utvecklingssamtal

Självskattning kring Bygga Svenska och sva.

Så här i slutet på terminen så är det dags att utvärdera året. Hur har det gått för mig?

Min elever får då självskatta sina kunskaper och då har jag valt att göra det mot de konkretiserade mål som jag satt utifrån kursplanen för svenska som andraspråk och stegen i Bygga svenska.

Jag bedömer eleverna utifrån en egen variant av Bygga svenska som jag fixat med för att det, enligt mitt tycke, är lättare att förmedla till eleverna, föräldrarna och de pedagoger som jag samverkar med eleverna kring. Det kan se ut som nedan ungefär. På länken finns den i sin helhet. Min Bygga svenska variant 4-6.

Men nu är det då eleverna som ska skatta sina kunskaper innan det är dags att packa ihop för det här året. Det här är viktigt för mig i min vidare planering av undervisning till hösten. Vad upplever de själva att de behöver hjälp med? Hur tycker de att vi ska jobba för att det ska kännas viktigt för dem och att de lär sig på bästa sätt? Men också ser jag hur deras självkänsla är. Har jag lyckats förmedla till dem vad vi jobbar mot? Vad de ska tänka extra på i de olika delarna? osv.

Detta gör vi tillsammans. Jag ger förslag och berättar hur vi jobbat, kan visa på stöttning som getts m.m.

Nästa steg är vad de tänker om nästa år. Vad behöver du hjälp med utifrån det vi jobbat med men också är det något annat du vill ha hjälp med?

Här fick eleverna skriva Ja, Nej eller Lite i varje ring. Ytterligare delar som vi inte jobbat med men som slående många anser sig behöva mer hjälp kring är engelska och matte framför allt. Jag tar med mig frågan till ledningen tänker jag. Hur kan vi fördela resurserna så att eleverna känner att de också får förutsättningar att lyckas även i dessa ämnen?

Och sista delen får de ge tips till mig! Vad ska jag fortsätta med och vad ska jag sluta med tycker du?

Jag kan nu sammanfatta och analysera lite kring deras tankar. Det visar sig att alla elever upplever att de behöver fortsatt hjälp med att förstå innehåll i No och SO-ämnena. Alla elever anser sig heller inte ha alla ord de behöver för att kunna återberätta alla sina kunskaper. De flesta anser sig heller inte ha tillräckligt med ord och vara så säker i språket så de kan berätta om sina åsikter och tankar. Där pratade vi mest om när det uppstår konflikter eller missförstånd. Alla behöver fortsatt hjälp med att göra tankekartor på olika sätt för att få en helhetsbild över vad de ska kunna kring olika teman som de jobbar med i klassrummen. Alla upplever också att de fortsatt behöver stöd genom bilder och genomgångar och repetition av bilderna som då är de centrala begreppen i området de jobbar med.

Vilka kloka elever jag har! Vi är på rätt väg känner jag. De anser sig ha nytta av den undervisning de får och vill helst ha ännu mer hjälp då i t.ex. matte och engelska.

Min variant av Bygga svenska

Jag och lärare som jag ska samarbeta med kring mina sva-elever upplever att Bygga svenska-materialet kan vara svårt att tyda och även att göra begripligt för elever och föräldrar. Därav kom det sig att jag gjorde en variant som jag tycker är mer lättarbetad och lättare att kommunicera kring. Det är såklart inte så att alla jobbar och tycker som jag men det är ett alternativ iaf som jag tänker att jag kan dela med mig av.

För att underlätta mitt arbete så har jag länkat och gjort QR-koder till bedömningsstödet. Jag använder mig främst av observationspunkterna men i samtal och i samverkan med andra pedagoger så pratar vi också kring de inledande beskrivningarna och undervisningsexemplen.

Jag färgar då hur långt jag bedömer att eleven kommit i sin utveckling, en ny färg för varje termin. Det kan se ut så här t.ex.

Varje del (Läsa, skriva, tala och lyssna) har tre sidor i min variant. Det börjar med de inledande beskrivningarna där jag markerat ord som jag anser vara ”vägledande”, sedan kommer då observationspunkterna som ni ser ovan och till sist kommer då exempel på undervisning och stöttning. Det är bara att tala och lyssna har samma inledande beskrivningar och lektionsexempel så de är delvis hopslagna.

Inledande beskrivning – Läsa
Exempel på undervisning och stöttning – Läsa

Framsida

Malins variant av Bygga svenska 1-3

Malins variant av Bygga svenska 4-6

Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål.

Då var det dags för utvecklingssamtal!

Eleverna har fått träna sig på att leda sitt eget samtal. Här under finns dagordningen de följer.

dagordning utv samtal

Dagordning

De har inför samtalet fått fylla i blanketten Inför utvecklingssamtalet. Hur de trivs i skolan.

Inför utv samtalet 1

 

inför utv samtal 2

Inför utvecklingssamtal

I målboken har de fått fundera över hur det har gått att nå målen. De konkretiserade målen ur de pedagogisk planeringarna (utformade utifrån kunskapskraven och det centrala innehållet).

När vi fyller i målboken gör vi det i helklass. Det är inte viktigt att det blir helt rätt men att eleverna reflekterar över sina kunskaper. Jag har då matrisen i tänket när jag sedan försöker leda eleverna i tänket. Jag läser inte ordagrant men jag förklarar utifrån det tänket jag hade när jag skrev matrisen och den pedagogiska planeringen och tänket jag har haft för att leda lärandet i undervisningen med eleverna i vardagen. Här ser ni matrisen för Läsa:

matris läsa

Så har de också fått fundera över hur det går med förmågorna. Vilken är din starka förmåga och vilken behöver vi stärka?

självbedömning The big five

Självbedömning The big five.

IMG_3167.JPG
De har slutligen fått välja något som de är stolta över för att visa för sina föräldrar. Många har valt sin berättelsemapp där jag samlat berättelser sedan de gått i ettan. Vilken utveckling tycker vi alla!

Kändes som ett bra upplägg idag när jag gjort mitt första samtal. Jag tycker att många elever har lyckats bra. Några målar så klart i stort sett allt och det är som sagt helt ok. De har iaf reflekterat över sitt lärande. De tänker att de har lyckats och det är väl toppen! Andra tänker att det här kan jag utveckla och bli lite bättre på och då pratar vi om det och funderar kring hur vi kan jobba konkret. Jag berättar också att jag också går på utvecklingssamtal. Jag har saker att förbättra, det har man alltid hela livet. Man kan alltid lära sig mer och det är ju härligt! 🙂 Det är en av de saker jag tycker är så fantastiskt med mitt jobb. Att alltid möta elever med sina härliga egenskaper och sätt att lära och att jag måsta anpassa min undervisning så den passar alla! Lite bättre varje dag #Hultsfred

Se min lilla film om min målmedvetna undervisning.

Självbedömning av förmågorna inför utvecklingssamtalen.

Då var det snart dags för en ny termin. Spännande och roligt!

Jag har haft en skön och härlig ledighet men nu börjar tankarna rulla kring jobb igen. Jag har passat på att läsa Det professionella lärandets inneboende kraft av Helen Timperley och hunnit fundera lite kring hur jag ska göra för att använda kunskaperna från boken i mitt vardagliga arbete. Känner att det gav mig en hel del i mitt uppdrag som förstelärare men också som arbetslagsledare. Spår av boken finns i mitt tidigare inlägg om Analys av de pedagogiska planeringarna.

Nu vankas snart utvecklingssamtal. Jag har inte riktigt känt att jag fått till det här med att eleverna ska självbedöma sina färdigheter kring förmågorna. Jag har inte fått det tillräckligt tydligt och tror att det beror på att jag inte förrän nu gjort mitt ”eget material”. Därför har jag nu suttit och klurat på hur jag ska göra det tydligare för eleverna. Jag tänker att jag måste använda mig av de bilder och formuleringar som jag verkligen använder i klassrummet. Det har varit en nackdel när jag lånat in andras material. Vad tänker jag är förmågan? Hur bedömer jag kring förmågan? Vad har jag skrivit i matriserna som blir progressionen kring förmågan?

självbedömning The big five

Igen är det inte viktigt att eleverna bedömer sig ”rätt” utan bara att de tänker till kring förmågorna och vet att de är en del i bedömningen. Något vi jobbar för att utveckla i skolan precis som vi jobbar mot målen.

Vill ni kika på dokumentet och använda det eller delar av det så var så goda. Det finns på länken här.

Tanken är, som vanligt kring mina moln, att eleverna målar molnen olika mycket beroende på hur de själva anser att de presterar kring förmågan.

I år provar vi det här sättet och känslan inför är i alla fall bra. Jag får återkomma med hur jag tyckte att det gick. Ska också fundera kring upplägget och dagordningen av utvecklingssamtalen när jag tänkt klart… 😉

Är man intresserad att kika på hur jag jobbar målmedvetet i klassrummet så kan man kika på min lilla film.

Utvecklingssamtal med fokus på förmågorna.

Dag för utvecklingssamtal! Vi har valt att fokusera lite extra på förmågorna den här gången och att barnen ska ”hålla” lite i sitt utvecklingssamtal.

Eleverna har förberett sitt samtal genom att fundera kring hur de trivs på skolan, hur det är på rasten, på fritids, vad de gillar att göra och vad de är bra på m.m. precis som vanligt. Men vi har dessutom funderat kring vilken förmåga/förmågor som är min styrka och vilken förmåga som jag skulle kunna utveckla.

Vi har använt oss av en femhörning med förklaringar på förmågorna som vi hittat tidigare på facebook men gjort om lite så det passar oss lite bättre. Bredvid femhörningens djur har jag skrivit hur vi har jobbat med förmågorna i vår klass för att förtydliga vad de innebär. Vi tittade på våra PP-väggar vilka djurhuvud som vi har använt när vi jobbat mot målen. (se film längst ner om du är intresserad)

Barnen har målat och funderat vilka de är bra på mha det här stora pappret som ni ser på bilderna och sedan skrivit på ett papper bredvid hur de har tänkt.

Blomman längst ner i hörnet på pappret på bilden är elevens IUP-blomma. I den står 4 viktiga mål som eleven ska jobba mot och som vi bestämde på förra utvecklingssamtalet. Även där har de målat hur långt de tycker de har kommit för att nå målet. ”Ibland glömmer jag, jag målar den halv.”

De har också valt ut något som de är stolta över och vill visa. Så ska vi så klart visa Målboken och kika på hur det har gått med målen i våra PP-arbeten.

Så spännande det ska bli, både för mig och för barnen!

IMG_1241.JPG

 

 

IMG_1206-0.JPG

Inför utvecklingssamtal mha The big five

the big five bild utvsamtal

 

Hittade en jättebra checklista inför utvecklingssamtal på FB idag. Tack Marie Asklund för du delar bra idéer!

Jag tänker att i alla fall jag ska vara tydligare även hem till föräldrarna om att vi jobbar och bedömer förmågorna i skolan och då ser jag det här dokumentet som ett jättebra redskap. Jag använder det som inspiration till mina egna förberedelser tills nästa utvecklingssamtalperiod efter jul.

Länk till dokumentet.

 

Elevstyrda utv.samtal i år ett.

Det här tyckte jag var ett bra exempel på elevstyrda utvecklingssamtal i årskurs ett eller lågstadiet kanske. Något jag tänker använda och göra om så det passar mig inför utvecklingssamtalen i höst.

Länk till Sara Perssons blogg:

blogg-tips

Hennes idé:
”Vi började med att prata om vad ett utvecklingssamtal är och varför man har det. Det var inga konstigheter, eleverna var ju vana sedan förskoleklassen. Sedan berättade vi att de skulle få ta hand om sitt möte själv, att det var de som skulle visa och berätta. Detta rönte inte några särskilda reaktioner mer än; Visa för mamma eller pappa – kul!

Nästa steg var att eleverna fick skriva en egen inbjudning till utvecklingssamtalet. Vi jobbar med Att Skriva sig till Läsning (ASL), så i all korthet gick det till så här:
1 Samtal i hela gruppen om vad en inbjudan är och vad som är bra att ha med i den.
2 Skrivkompisarna (vi har fasta par som samarbetar vid skrivarbeten) pratade om vad just de ville ha med i sina inbjudningar.
3 Skrivparen hjälptes åt att skriva inbjudningar vid datorn.
4 Sedan läste de, som vi gör i ASL, sina inbjudningar för varandra.
Elevernas inbjudningar bifogades en kort information från oss vuxna om upplägget. Vårdnadshavarna till våra 25 elever fick välja på fyra datum och ange vilken tid mellan 14-16 de ville komma. Spännande – hur många skulle komma samtidigt?

Efter detta var det dags att skriva dagordning för utvecklingssamtalet. Äldre elever har jag låtit göra egna dagordningar, men med 1:orna valde att göra en gemensamt. Vi samlades vid smartboarden och med hjälp av gemensam diskussion kom vi fram till en dagordning som ser ut ungefär så här:
Dagordning
1 Hej och välkommen
2 Vad jag kan i matte
3 Vad jag kan i svenska
4 Vad jag kan om andra saker
5 Lådan
6 Visa runt
7 Min egen sak *
8 Vad mamma eller pappa vill prata om
9 IUP
10 Tack och hej då
* Något valfritt som eleven gärna vill visa, t ex att skriva på datorn med talsyntes, en ramsa, en teckning, läsa upp en text.

När det bara var några få dagar kvar tills de första eleverna skulle ha sina samtal körde jag ett litet rollspel med en elev inför de andra där jag låtsades att vara elev och eleven min förälder. Så körde jag igenom dagordningen ganska snabbt, lite lättsamt och med syfte att avdramatisera och visa att det inte är svårt. Vi skrattade och hade kul! Sedan fick barnen träna på samtalen i sina skrivpar och jag gick runt och stöttade där det behövdes.

Inför själva samtalen dukar Jeanette och jag upp så många bord som behövs i klassrummet med elevens låda med arbeten, 2 dagordningar och de självbedömningar som behövs. Vid fler än fyra samtal samtidigt använder vi även det klassrum som vi delar med fritids.

Elever och vårdnadshavare kommer in efter hand och sätter sig och börjar. Varje elev väljer själv vilket språk hen vill berätta på. En del elever vill läsa dagordningen helt själv, medan andra tar lite hjälp av mamma eller pappa. Samtalen flyter på och vi lärare rör oss runt i rummen och samtalar lite vid varje bord. När det är dags att skriva IUP så tar vi lärare ansvar för den punkten, förklarar syftet och dokumenterar vad vi bestämmer. Vi använder oss av den nya mallen från Skolverket.

Ja, så gör vi alltså just nu. Det ska bli spännande att läsa föräldrarnas utvärderingar sedan, men eleverna är i alla fall nöjda så långt. Kom gärna med synpunkter och frågor, eller berätta om dina egna erfarenheter!

Lycka till med elevstyrda utvecklingssamtal önskar:
@frksarapersson ”