Kategoriarkiv: Uncategorized

Skolforum 2015


Tänk att lilla jag fick den stora äran att delta som föreläsare på Skolforum. Det kändes fantastiskt redan från början. Hedrande, spännande och roligt! När jag sedan också fick jobba med sådana härliga tjejer som Cecilia Bergentz och Johanna Ingmarsdotter Lundmark så var det hela fulländat! Tack för ett gott samarbete! Och tack Michael Karlsson för att just vi fick chansen!

Vi pratade om tre case, ett var. Mitt case handlade om hur jag gör för att möta mina 20 elever med olika bakgrund och förutsättningar på ett så bra sätt som möjligt. Hur jag försöker skapa en undervisning som alla kan tillgodogöra sig. Mitt sätt har varit att försöka göra eleverna så delaktiga i arbetet mot målen som det är möjligt. Det gör vi bl.a. med hjälp av arbetet kring PP-väggen, med matriser och med självbedömning i målboken. Jag försöker också utmana mina elever under vardagen i klassrummet med att även ha utmaningar kring lektionen. ”Om man tycker grund uppgiften är lätt så kan man utmana sig med att…” Det ska inte vara en slump om eleverna lyckas nå mål utan det ska vara ett målmedvetet arbete som vi gör tillsammans. Och inte bara för att nå kunskapskravet utan för att nå nästa nivå för just mig som elev.

Är du intresserad av att se mer av hur jag jobbar kan du kika in på min föreläsning som handlar om just detta på länken här.

Det vi diskuterade kring mitt case var vad omdömesblanketten innebär för oss som jobbar med år 1-3. Vad innebär mer än godtagbara kunskaper i jämförelse med godtagbara kunskaper? Hur gör vi kring bedömningen, eventuellt dokumentationen för att komma ifrån ”magkänslan”?

Det blev många givande diskussioner och det är en fråga som finns på fler skolor och klassrum fick jag en känsla av.

Skolforum bild 1

Skolforum bild 2

Cecilia pratade om vikten av motivation bland eleverna och även hur vi kan jobba med kollegiala observationer. Hur avdramatiserar vi ordet betyg? Cecilia visade sin motivationstrappa som hon använde i sitt klassrum som hjälp för eleverna att sätta ord på hur de känner och även för att synliggöra vikten av att själva ta nästa steg. Kika in på hennes blogg.

Johanna var inne på problemet med att jobba tematiskt men sedan bedöma ämnesseparerat när det gäller No-ämnena i åk 4-6. Johanna som har ett stort interesse för ämnet vill gärna jobba ämnesövergripande för att hon tycker att det skapar en större motivation hos eleverna dessutom känner hon att det blir ett måste för att hinna med det centrala innehållet. Hon har förståelse för att ämnet är uppdelat just för att säkerställa att eleverna får undervisning i alla NO-ämnena men tycker ändå att det är svårt att få till bedömningen på ett bra sätt.


Det vi tillsammans kom fram till under våra diskussioner var bl.a.  vikten av att jobba med de nationella proven som riktlinje för hur undervisningen ligger till i förhållande till LGR11. Men även vikten av motivation. Att motivera eleverna på olika sätt i undervisningen.

 

Men jag hann också med att gå på några andra föreläsningar. Bl.a. Barbro Westlund som pratade om sin nya bokserie Aktiv läskraft. Hon pratade om att använda sig av bilderböcker i undervisningen oavsett ålder på eleverna och att undervisa i att resonera eftersom det är något vi bedömer eleverna i. Helt i linje med mina egna tankar om att t.ex. undervisa i att förklara och stöttningsplanscherna därtill. Bilderna nedan är från mitt klassrum.

IMG_1483.JPGIMG_1491.JPG

Så var jag på medlingscentrums föreläsning om att bråka smartare. Vi vuxna ska ge eleverna verktyg att lösa sina konflikter. Oskar menade att det ofta är svårt för barn att kontrollera sina känslor och att vi vuxna ska hjälpa till att lugna ner och pausa konflikten för att senare hjälpa till att reda ut konflikten. Han poängterade också vikten av att vara opartisk! Medlingscentrum hade sedan olika lathundar att följa beroende på hur stor konflikten var. ”Undvik inte konflikter, möt dem rätt istället!”

För att koppla till en annan föreläsning jag var på, där specialpedagoger från Sigtuna föreläste om sitt arbetssätt, så pratade de om vikten av att ha ett lågaffektivt bemötande mot elever med problemskapande beteende. De menade att affekter smittar. ”Det är lättare att vara lugn om man är bland lugna personer precis som det är lättare att vara arg om man är bland arga personer.”

Så lite hastigt var jag och lyssnade på Daniel Barker som funderade kring vad vi kräver och tänker kring digitala läromedel. Vad det är, innebär och hur de ska fungera? ”Om digitala läromedel är svaret, vad är då frågan?”

Anna Ekström från skolverket var också och blev utfrågad. Hon uppmanade alla att höra av sig kring vad vi lärare hade för onödiga administrativa uppgifter. Hon var nyfiken eftersom hon nu skulle jobba med skolkommissionen. Oftast var svaret att det står i lagen menade hon men iaf.

Mycket givande dagar som sagt!! 🙂

 

FN-firande

Idag var det dags för FN-firande på skolan. Det blev ett väldigt stämningsfull firande efter händelsen igår som var på tapetern i de flesta klassrum. När 480 elever sjöng ”we are the world” var det när till tårarna. Otroligt fint!

Lilla aktuellt inslag om skolattacken.

Filmklipp och artikel ur Vimmerby tidning. 

IMG_2722.JPG

IMG_2720.JPG

I veckan har vi också skrivit ”Jag önskar…-dikter”, jobbat med barnkonventionen, målat flaggor för de länder som vi i vår klass har ursprung ifrån. Dessa pryder nu vår klassrumsdörr tillsammans med pratbubblorna med hur man hälsar på alla ”våra” språk.

Vi har också varit i Virserums konsthall och tittat på utställningen om kärlek och kopplat det till mänskliga rättigheter på så sätt att man ska ha rätt att få vara kär i vem man vill!

IMG_0302[1]

 

PP i svenska år 3

3 pedagogiska planeringar har blivit 1 PP-vägg.

Skriva, läsa och tala.

Min planering börjar med att jag gör alignmentmallar. Här hittar ni mina som ni vill kika skriva, läsa och tala.

Jag gör matriser och funderar över vilka nivåer som undervisningen kommer innehålla. Innan jag sedan färdigställer PP:n får eleverna vara med och tycka till vad undervisningen ska innehålla. Den här gången gjorde vi på lite annat vis. Vi gjorde skriva och tala tillsammans i helklass men läsa gjorde vi med EPA, enskilt, par, alla. Något eleverna uppskattade och tyckte var lättare. De funderade först själva sedan satt de 2 och 2 och till sist alla tillsammans och skrev upp idéerna på tavlan. Eleverna var delade i halvklass vid detta tillfälle så därför blev det två bilder på läsa här nedan. De två olika gruppernas tankar.

Vi kopplade till den metakognitiva förmågan och funderade över hur man lär sig läsa? Hur lärde du dig läsa? Vad är nästa steg för dig för att lära dig läsa ännu bättre?

De färdiga PP:erna med matriser finns att läsa här:

Skriva

Läsa

Tala

Eleverna gör självbedömningar i målböcker då jag tycker att matriserna är lite för komplicerade än så länge. De målar molnen beroende på hur långt de tycker de kommit. Jag har då matrisen som stöd för mitt tänk när jag vägleder eleverna i sitt målande.

Målboks sidan för PP:erna finns här:

Skriva

Läsa

Tala

IMG_2312.JPG

 

IMG_2315.JPG

IMG_2317.JPG

IMG_2318.JPG

IMG_2319.JPG

PP matte år 3.

Första PP:n är igång och eleverna har sagt sitt.

Jag startar PP-arbetet med en alignmentmall. Där ser jag till att få med kunskapskrav och centralt innehåll och gör sedan den konkretiserade målen utifrån dem. Titta på länken om du vill se hur jag gjort.

Sedan går jag över till att börja med själva pedagogiska planeringen. Jag får dock lämna några fält tomma där eleverna får vara med och tycka till. Men nu fixar jag också till matrisen. Nivå 1 i matrisen är godkänd nivå. Länk. På länken här ser man den klara PP:n men som sagt helt klar blir den inte förrän eleverna varit med.

Så idag fick eleverna vara med och tycka hur vi ska nå målen i matten. Vi pratar om allt som vi ska klara av och i just den här PP:n är det väldigt mycket. Men mycket är också påbörjat. Eleverna har kloka idéer på hur vi skulle kunna göra både för att nå målen på ett roligt sätt och även kring hur de ska visa sina kunskaper för mig.

IMG_2295-0.jpg

Detta mynnar sedan ut i den färdiga PP:n i Infomentor och även vår färdiga PP-vägg.

IMG_2296-0.jpg

IMG_2297-0.jpg

IMG_2298-0.jpg

Av matrisen skapas sedan ett mer, för eleverna, lättbegriplig målboksblad. En självutvärdering där de funderar över sina egna kunskaper.

 

Är man intresserad av mina bilder och konkretiserade mål på PP-väggen så finns de på länken.  Länk.

 

 

Progressiv brainstorming Ordningsregler

På vår ”att göra lista vid skolstart” på vår skola står det att vi ska gå igenom ordningsreglerna. Den här gången gjorde vi det genom progressiv brainstorming.

Eleverna blev indelade i grupper om 4. Varje grupp hade var sin färg och alla barn i gruppen hade samma färg. Så en grupp med gröna pennor, en grupp med röda, en med blå osv. Jag hade i en cirkel på mitten skrivit ”Hur ska det vara i skolan?” Uppgiften för grupperna var att fundera över frågan med fokus på ordningsregler. Efter 7 minuter så fick gruppen ta med sig sina pennor men låta pappret ligga så skulle de flytta ett steg medsols och ta en annan grupps papper och fylla på det med sin färg och grejer som de kommit på.
När eleverna sedan hade gjort detta byte så avbröt jag övningen även om riktig progressiv brainstorming har fler steg. Jag tyckte att det räckte för mina 3:or och för att vara första gången.

Vi kategoriserade reglerna tillsammans och det blev jättebra diskussioner om reglerna. Vad som är fördelar och nackdelar, vilka argument det finns t.ex. för mobiltelefon på skolan respektive motargument? (Vi har tidigare jobbat med den argumenterande genren) Jag försökte att hela tiden vara nyfiken fröken och undra varför de tyckte som de tyckte, så att de inte bara svarade för de visste ungefär vad som har stått på ordningsreglerna innan. – Ska alla få vara med och får alla verkligen vara med? Är man med om man står bredvid? Hur är man med? osv.  Roliga diskussioner och många kloka tankar ventilerades.

De blå reglerna gällde mer inomhus och klassrum och de gällde mer skolgård och rast, tänkte vi, även om de går in i varandra lite…

IMG_2291.JPG

 

Handen med 3 fingrar längst ner i hörnet handlar om hur vi säger ifrån om någon gör något som man inte tycker är ok.

IMG_0805-0.JPG

Första skoldagen. Förväntningar, bokmärke, namnskyltar…

Då var första skoldagen till ända. Härligt att möta alla glada elever igen.

Vi hälsade välkomna på alla språk vi kunde:

Vi gjorde namnskyltar av adjektiv. Beskrivningar av oss själva, t.ex.:

Mamma

omtänksAm

Listig

rolIg

Nyfiken

 

Så gjorde vi bokmärken, tips från skapligt enkelt:


Så funderade vi över vilka förväntningar vi har på det här läsåret och skrev i spåkulan. Vad vill jag lära mig? Vad tycker jag ska bli roligt?


En bra första dag. ?

Ge inte upp… Vi har olika inlärningstakt. 

Var på föreläsning #påHemmaplan om mindset och nu fick jag syn på den här filmsnutten på facebookgruppen ”Bedömning för lärande” ang growth mindset an Teresa Leijonhufvud.  

Om du försöker och försöker igen kommer du till slut att lyckas.

Alla lär dig inte lika fort. Man måste kämpa med olika saker, men om man kämpar och inte ger upp kommer det gå till slut.  

Tänker att jag kan visa den här filmsnutten för eleverna och diskutera kring lärandet och försöka koppla till egna händelser där de kan ha känt känslan av att behöva kämpa.  

Film.

Läsinlärning handlar också om olika inlärningstakt.

Inspireras av Bodil Jönsson. 

#påHemmaplan

Igår hade vi en kompetensutvecklingsdag av pedagoger för pedagoger här i Hultsfred. Ett jättebra upplägg och en spännande dag där det var föreläsare från förskolan till gymnasiet vilket gjorde att man fick höra lite från flera verksamheter. 

Min föreläsnings bilder kan man hitta på slideshare:

WWW.slideshare.net/malinspplugg

Programmering m Bluebot. Resonera och lös problem.

IMG_1810.JPG

Så var det dags att programmera en liten robot, lite på riktigt. Nämligen Bluebot! Spännande.

För att det skulle bli en bra lärande situation så var jag noga med att gå igenom vad vi tränar. Vi tränar på att resonera med en kompis för att lösa problemet att ta Blueboten till sitt mål. Det gör vi genom att vi först tänker ut ett mål dit vi vill att Blueboten ska gå. Efter vi har tänkt ut målet programmerar vi koderna för det.

Eftersom vi jobbat med programmering på datorn via Code.org så är vi också bekanta med loop. Jag ville att de skulle försöka använda sig av loopen även med Blueboten och de fick därför i uppgift att få Blueboten att gå ett yttervarv på de mattor som vi använde med hjälp av loopen.

Jag försökte också att utmana med lite andra uppdrag som att nå målet med så få kommandon som möjligt eller så många kommandon som möjligt. Gärna använda sig av loopen då förstås.

Vi hade 3 olika mattor till hjälp. En skattkarta, en matta med geometriska figurer och en genomskinlig matta där eleverna själva lade under lite bilder. Där målen kan vara att gå till piratskeppet, till den röda kvadraten eller till kyrkan. Med lite tanke kan man träna på ord och bilder mha den genomskinliga mattan, ett roligt sätt att träna svenska ord/engelska ord eller vilket språk man nu tränar för att kunna bättre.

Många tyckte också att det var roligt att bygga banor med pennor. Våra tuschpennor visade sig vara 15 cm vilket var perfekt för att bygga banor med. En penna = ett Bluebot steg.

– Vad har vi lärt oss idag? frågade jag barnen.

– Matte, höger och vänster, instruktioner, programmering, samarbete m.m. fick jag till svar.

Härligt! och så var det roligt också…. 🙂

Se vårt tidigare arbete i programmering både offline och online på länkarna nedan:

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3