Kategoriarkiv: The big five

Synliggöra bedömningen av förmågorna.

 

IMG_0932.JPG

 

Ny pedagogisk planering i Taluppfattning och tals användning har idag introducerats i klassen. Jag har den här gången försökt att ta ännu ett steg mot att förtydliga bedömningen av förmågorna. Vi bedömer eleverna i kunskapskrav och centralt innehåll men det görs genom förmågorna. I matrisen och på PP-väggen har jag försökt förtydliga det ännu mer den här gången.

Vi började med att introducera området.

Introduktion
Introduktion

Redan här försöker jag markera förmågeorden som är viktiga i temat.

Sedan pratade vi om vad det står i LGR11. Vad är det som vi ska kunna, vilka är kunskapskraven? De står till höger på fotot med lite förtydligande bilder, då de ju är lite krångliga för 8 åringar att förstå. De konkretiserade målen står lite till vänster i fotot och har markeringar på förmågeorden och även djurhuvuden för att för tydliga vilken vi förmåga vi jobbar extra mycket med när vi jobbar mot de olika målen.

IMG_0933.JPG

 

Idag har barnen då varit med i bestämmandet av hur vi ska nå de här målen. Elevinflytande. Till vänster på bilden.

Till höger på bilden sitter det som jag kommer att bedöma eleverna i. Deras kunskaper genom förmågorna!! Även här har jag markerat förmågeorden, så att de ska vara tydliga. Vi gör bedömningarna som självbedömningar och i Infomentor.

Elevninflytande och bedömning.

Självbedömningarna gör eleverna i ”målboken”. Där målar de moln olika mycket beroende på hur långt de tycker att de kommit mot att nå målen. Hur långt de har kommit och vad som är nästa steg förtydligas genom att jag läser och visar vilka tre nivåer som finns i matrisen.

Målboks moln.

 

Matris

 

Begreppsvägg

Vi fyller allt eftersom på vår begreppsvägg.

Begreppsvägg

Olika ord som vi jobbar med och återkommer till. Jag märker att det är bra för eleverna att kunna kika och repetera ibland. Senast tillkomna är tiotal och ental, storleksordning och alfabetisk ordning.

Så är det ju begreppen till sexfältaren som vi använder när vi skriver faktatexter.

IMG_0801.JPG

Just nu jobbar vi med kräftan för att repetera hur vi jobbade med under ettan. Målet är att de ska kunna använda sexfältaren själva eller i par och sedan skriva egna enkla faktatexter för att komma närmare målen.

IMG_0811.JPG

IMG_0810.JPG

 

Förtydliga bedömningen av förmågorna.

Nu har jag börjat fundera över hur tydlig jag är med bedömningen av förmågorna för eleverna. Kände att jag behövde viss när dessa förmågor bedöms på ett tydligare sätt. Så tanken slog mig att jag måste visa var dessa finns på våra PP-väggar. Så nu finns små huvuden vid de konkretiserade målen. Min förhoppning är att vi lika ofta som vi pratar mål i klassen, pratar förmågor.

IMG_0934.JPG

 

 

IMG_0935.JPG

 

 IMG_0936.JPG

IMG_0939.JPG

 

 

The big five. Varför djuren?!

Kommunikativ förmåga: Elefanten har god förmåga att lyssna och kommunicera över långa avstånd. Symbolen för kommunikation, @, förknippas med detta djur!

Analys förmåga:  Leopardens förmåga att klättra gör att den kan växla mellan olika perspektiv. Den ser mönster både hos sig själv och sin
omgivning. Analyserar och bedömer för/nackdelar i olika val.

Metakognitiv: Lejonhannen växlar mellan olika strategier och låter honorna jaga så han själv kan reflektera och avgöra rimligheten i om han ska resa sig och ta över bytet eller ej.

Förmåga att hantera information: Buffeln betar av och smälter stora informationsmängder tack vare sina 4 magar. Skicklig på att använda ”källor” även om de kan vara svåra att hitta.

Begrepp: Noshörningen är stabil, hårdhudad och har en spetskompetens. Jordnära begrepp som fram, bak, upp och ner m.fl. behärskar den med lätthet .

IMG_0941.JPG

 

 

Saga om The Big Five.

Hittade en saga angående The Big Five. Tänker mig att man kan använda den som en introduktion och något att utgå ifrån när man pratar om förmågorna och vad alla orden innebär.

Kvällarna på savannen

Elefanten levde på savannen i Afrika tillsammans med sina vänner noshörningen, buffeln, leoparden och lejonet. Varje kväll när solen gått ner samlades de vid vattenhålet för att lyssna till elefantens berättelser och dela med sig av vad de varit med om under dagen. Det var ofta elefanten som ledde samtalen och han diskuterade och argumenterade med sina vänner i timmar.

Ibland hände det att de fem vännerna inte förstod varandra riktigt. De tillhörde olika arter och hade olika språk. De använde ord som de andra inte alltid förstod. Då var det noshörningen som hjälpte dem att förstå varandra. Han var äldst och mycket klok och hade genom åren lärt sig flera olika språk och många svåra ord som han kunde förklara för sina vänner.

De fem vännerna lärde sig mycket av varandra under kvällarna på savannen. Lejonet och leoparden, som båda var rovdjur, diskuterade olika sätt att jaga med varandra. Lejonet prövade nya jaktsätt och prövade sen igen om hon inte tyckte att det gick bra. Hon diskuterade med leoparden hur det gått och funderade mycket på vilken metod som var mest effektiv. Leoparden i sin tur jämförde olika metoder och kunde se likheter och skillnader, fördelar och nackdelar med dem. Leoparden kom ofta med förslag på lösningar när de stötte på problem.

Elefanten, noshörningen och buffeln deltog inte i jaktdiskussionerna eftersom de alla var växtätare. De pratade istället om var man kunde hitta goda växter och jämförde smaker på olika sorters gräs. Buffeln som var mycket noggrann lyssnade intresserat på sina vänner som hade så mycket kunskap om växter. Buffeln samlade in informationen och sorterade det han fick veta efter smak, utseende och växtplats. Han var noga med att skilja på fakta och sina egna och vännernas åsikter. All kunskap han fick samlade han in för att kunna berätta vidare för sina barn och barnbarn.

Så här fortsatte kvällarna vid vattenhålet på savannen. Vad jag vet träffas de fem vännerna där fortfarande och kanske kommer även deras barn att göra det i framtiden.

Camilla Allequist – Svärtingehus skola, Norrköping

 

 

IMG_0926.JPG

The big five.

Har gjort en förmågor-vägg som jag hoppas tydliggör förväntningarna på barnen och vad förmågorna innebär. Vi ska i höst jobba för att förtydliga vad vi bedömer.

Jag tänker att jag ska plocka fram djuren på tavlan för att synliggöra förmågorna som vi jobbar med just då. Ska vi jobba med geometriska figurer plockar jag fram lejonet och så jämför vi figurerna eller när vi ska ha klassråd så kan jag ta fram elefanten.

Ser fram emot hösten… Men snart lite ledighet.

IMG_0941.JPG

 

 

Noshörning

 

 

IMG_0942.JPG

 

Elefant

IMG_0943.JPG

IMG_0928.JPG

 

Här finns fler exempel på hur andra har synliggjort förmågorna! Blogg.