Kategoriarkiv: Matematik

Pedagogiska planeringar + matriser

 

En läsare undrade om jag hade fler PP:er och matriser igång. Dessa har jag jobbat med nu under 2:an.

Vi jobbar en del med genrepedagogik men har främst jobbat med 3 genrer hittills och det är de som berörs i PP:n. Det är Narrativ genre (skriva berättelser), Återgivande texter (främst i dagboks form men även när vi varit på utflykter) och så Beskrivande genre (faktatexter). Finns små filmer bland Youtube-klippen längst ner bland länkarna här på bloggen kring det arbetet.

Att skriva olika sorters texter, genrer.

När vi jobbar med läsförståelse jobbar vi med läsfixarna och det syns också i matrisen.

Läsförståelse.

I arbetet kring problemlösning är jag inspirerad av Cecilia Christiansen. En av hennes filmer finns också här på bloggen. Vi jobbar också med mattelyftet nu på vår skola så det influerar också såklart men kanske främst på PP:n om taluppfattning och tals användning.

Problemlösning.

Taluppfattning och tals användning.

Taluppfattning och tals användning.Pedagogisk planering och matris.

Fick en önskan att få matrisen som jag gjort till min pedagogiska planering om taluppfattning och tals användning där jag jobbat mycket med att försöka synliggöra bedömningen av förmågorna.

Eftersom det blev en del som ville ha den, vilket så klart är jätteroligt, så lägger jag den här istället för att maila till er.

PP + matris.

Målboks molnsida. För självbedömning av eleverna. De målar delvis eller helt beroende på hur lågt mot målet de tycker själva att de kommit. Jag läser från matrisen och visar med dokumentkameran och barnen målar vid sin platser.

Hoppas att den kommer till användning!!

Synliggöra bedömningen av förmågorna.

 

IMG_0932.JPG

 

Ny pedagogisk planering i Taluppfattning och tals användning har idag introducerats i klassen. Jag har den här gången försökt att ta ännu ett steg mot att förtydliga bedömningen av förmågorna. Vi bedömer eleverna i kunskapskrav och centralt innehåll men det görs genom förmågorna. I matrisen och på PP-väggen har jag försökt förtydliga det ännu mer den här gången.

Vi började med att introducera området.

Introduktion
Introduktion

Redan här försöker jag markera förmågeorden som är viktiga i temat.

Sedan pratade vi om vad det står i LGR11. Vad är det som vi ska kunna, vilka är kunskapskraven? De står till höger på fotot med lite förtydligande bilder, då de ju är lite krångliga för 8 åringar att förstå. De konkretiserade målen står lite till vänster i fotot och har markeringar på förmågeorden och även djurhuvuden för att för tydliga vilken vi förmåga vi jobbar extra mycket med när vi jobbar mot de olika målen.

IMG_0933.JPG

 

Idag har barnen då varit med i bestämmandet av hur vi ska nå de här målen. Elevinflytande. Till vänster på bilden.

Till höger på bilden sitter det som jag kommer att bedöma eleverna i. Deras kunskaper genom förmågorna!! Även här har jag markerat förmågeorden, så att de ska vara tydliga. Vi gör bedömningarna som självbedömningar och i Infomentor.

Elevninflytande och bedömning.

Självbedömningarna gör eleverna i ”målboken”. Där målar de moln olika mycket beroende på hur långt de tycker att de kommit mot att nå målen. Hur långt de har kommit och vad som är nästa steg förtydligas genom att jag läser och visar vilka tre nivåer som finns i matrisen.

Målboks moln.

 

Matris

 

Mattestrategier

Dessa mattestrategier använder vi, hittills… I väntan på ”nästan-tvillingar”, ”gå via tio” och ”kommutativitet” som vi kommer fylla på med. Kommutativitet har vi påbörjat lite men inte fått upp som en ”fuskis” än som vi kallar det. Det är mer spännande att fuska lite…

Väggen blir som stöd när den eviga frågan i klassrummet är ”Hur tänkte du?”

 

 

 

 

 

Begreppsvägg

Vi fyller allt eftersom på vår begreppsvägg.

Begreppsvägg

Olika ord som vi jobbar med och återkommer till. Jag märker att det är bra för eleverna att kunna kika och repetera ibland. Senast tillkomna är tiotal och ental, storleksordning och alfabetisk ordning.

Så är det ju begreppen till sexfältaren som vi använder när vi skriver faktatexter.

IMG_0801.JPG

Just nu jobbar vi med kräftan för att repetera hur vi jobbade med under ettan. Målet är att de ska kunna använda sexfältaren själva eller i par och sedan skriva egna enkla faktatexter för att komma närmare målen.

IMG_0811.JPG

IMG_0810.JPG