Kategoriarkiv: Målmedveten undervisning

R och Y som i rymden

Veckans bokstäver i Livet i bokstavlandet är R och Y och temat är rymden. Därav har vi skrivit meningar och tittat på små filmer om just det.

Så klart började vi med att titta på Livet i bokstavlandet. Vi lyssnar efter ljuden i ord och jobbar med ordväggsorden och ordbilderna som vanligt.

lib-ry

Eftersom Yy är väldigt lätt att blanda ihop med andra vokaler som u och i så lägger vi lite extra tid och kraft på att forma och känna med munnen. Man måste puta med läpparna lite Kalle Anka-likt för att få till rätt ljud.

Skriva-lektionen fick den här gången bli meningar om vad vi tror finns i rymden. Påminner med hjälp av målen från PP-väggen om att komma ihåg att trycka mellanslag (den där långa knappen, som jag så fint har ritat… ;-)) mellan orden så att det blir lättare för läsaren att läsa, och att sätta punkt på slutet av meningen.


”Vi tror att: ” Fick bli rubriken och eleverna skulle skriva ”I rymden finns…”-meningar. (Finns är också en av ordbilderna.) För att få lite inspiration tittade vi på en kort rymdfilm om Vims i rymden.

vims

För ytterligare inspiration och kanske lite kunskapsinhämtande om man är intresserad och även som stöd bl.a. för mina flerspråkiga elever så plockade jag fram några böcker om rymden.

img_4772.jpg
Roligt att det mha läromedlet blir lite ”små teman”. Lite grej of the week.

Motorikövningen för temat blev rymdraketer. Materiel heter Klipp till och är köpt från Betapedagogerna.

Nå mål i NO på olika sätt. Insekter.

Vi har jobbat på kring att nå målen kring vår pedagogiska planering insekterna i NO:n.

Här nedan är matrisen och progressionen som vi jobbar med kring temat.

skarmklippmatris-insekter

Så här ser vår PP-vägg ut:

img_4492.jpg

Från väggen kan vi plocka ner ord och bilder och träna på på mattan i klassrummet. Ett stöd för eleverna i arbetet.

Vi har jobbat med att kunna insektens kroppsdelar, söka fakta, skriva faktatexter, kunna flera olika insekter. Inlägg. Även där genom kommunikation och cirkelmodell.

Nu har vi gått över till livscykel och så småningom näringskedjan.

Eleverna har i förskoleklass även jobbat med livscykeln på fjärilen och på grodan så vi har helt enkelt hakat på det.

Våra arabisktalande elever får stöttning av vår modersmålspedagog dels under en lektion i veckan och dels lite på sin modersmålsundervisningslektion.

Dagens kommunikativa övning kring livscykeln var att beskriva bilder för varandra. Vi repeterade livscyklerna och tittade på att nästan alla insekternas livscykel är lika. Ägg, larv, puppa, insekt. Eleverna fick välja en insekt och beskriva bilderna för varandra, utan att säga det ämnesspecifika begreppet. Det skulle kompisarna som lyssnade göra. Så turades man om och bytte insekt. Det blev en träning i att beskriva och då inte – Jag ser en larv. Utan lite som gåtor… -Jag ser en vit avlång sak med lite ränder på.

img_4577.jpg

img_4574.jpg

Det här ligger kvar som en ”övning på mattan”. Dels så kan jag kolla av dem när tid finns på ett enkelt sätt och dels kan de träna med en kompis på att beskriva.

Efter det skulle eleverna göra bläddror och gemensamt fyllde vi i den första bläddran om myrans livscykel som är bekant och som vi skrivit och läst faktatext om. Vi pratade om och använde oss av tidsorden först, sen, sedan och till slut.

img_4572.jpg

Sedan fick de fylla i en blank bläddra. Rita på luckorna och skriva bakom. De fick då ta en annan insekt, som fanns stöttning i med bilderna på mattan, eller något annat som också har livscykel… Mycket roligt! Det blev gräset och hästens och spindelns livscykel.

img_4575.jpg

img_4576.jpg

Koppla svenskan till modersmålet och tvärtom.

I min vidare utbildning via Nationellt centrum för andra språk fick jag upp ögonen för modersmålsundervisningen. Där fick vi titta på och fundera kring modersmålsundervisningen som ett eget ämne som får sisådär en 40 – 60 min i veckan i kontrast till de kunskapskrav som eleverna ska uppnå. Kunskapskrav som i mycket går att jämföra med vår svenska undervisningen och antal minuter som vi lägger i veckan kring det ämnet….

 

kunskapskrav-modersmal
Urklippet är taget ifrån Infomentor där våra modersmålslärare gör sina bedömningar.

Dessutom står det ju i det centrala innehållet för svenska som andraspråk:

lasa-sva

sprakbruk-sva

tala-lyssna-sva

Vi måste få till ett samarbete på riktigt för att kunna göra rättvisa bedömningar.

Vi tänker ju också att eleverna via studiehandledning ska kunna få visa sina kunskaper i t.ex. No och So på sitt modersmål.

 

Det här har varit i mina tankar ett tag nu och funderingarna har satt igång kring hur man på ett smart sätt kan göra detta samarbete verkligt.

Jag pratade med våra modersmålslärare om hur mina elever låg till. Kan de skriva på sitt modersmål? Det kan några, och bara för att börja med något, så när vi nu skriver berättelser så skriver de både på svenska och modersmålet.

Alla mina flerspråkiga elever kan dock inte skriva på sitt modersmål. Så då gjorde jag en annan lösning idag. De fick försöka skriva sin berättelse på svenska men sedan berätta den muntligt på, i det här fallet, arabiska. Spela in den på I-paden helt enkelt.

Så medan den ena gruppen elever skrev berättelser och försökte utmana sig med att utveckla sin text, mycket enkelt men dock en start, genom att skriva någon mening till kring varje ruta i 4-rutan när de skrev texten på datorn. Så spelade den andra gruppen in sina berättelser muntligt på I-paden. Den här gruppen hann då med att skriva två berättelser. De hann träna på att bli mer självständiga kring berättelseskrivandet och få kläm på hur jag menar med inledning, problem, lösning och slut. Och den första gruppen utmanade sig vidare i berättelseskrivandet och var nöjda med sitt arbete på datorn. Vi är olika och jobbar för att nå vårt nästa steg på olika sätt även om vi jobbar mot samma mål. Två spår i undervisningen.

Ord och bild. Övningar för att träna vidare i #livetibokstavlandet

Veckans bokstäver har varit S och Å. Nu har jag också tagit steget att vi i läsläran jobbar med ett kapitel i veckan. Så från och med nu har eleverna läxa i läseboken varje vecka mot tidigare varannan då varvat med text de själva skrivit. Det blir en bättre helhet och lättare att hålla ordning på läxan både för elever och föräldrar. Vi jobbar jag hela tiden med fler bokstäver än just de som är fokusbokstäver under veckan på olika sätt även om arbetet utgår från fokusbokstäverna. Vi lägger ju också väldigt lite tid på att forma bokstäverna nu i ettan så jag känner att vi ändå hinner med att jobba ordentligt med bokstäverna, speciellt nu när vi kommit in i arbetet ordentligt.

Nu lägger jag därför två lite kortare lektioner på ljudanalys. Ena lektionen lyssnar vi efter den första bokstaven och nästa dag lyssnar vi efter den andra bokstaven. Men vi listar alltså ord där båda bokstäverna hörs.

Den här veckan var det alltså S och Å. Vi började som vanligt med att titta på Livet i bokstavlandet. Den här veckan valde vi då att efter programmet gemensamt lista bokstäver med både S och Å i. Vi kom på många. Datorlektionerna användes till att skriva meningar med mellanrum och punkt utifrån orden vi listat.


För mina nyanlända elever blev datorskrivandet att lista orden som ingår i övningen på mattan. ”Para ihop bild och ord”. Så när de läst och parat ihop med hjälp av mig så fick de skriva orden och rita bilder till. När jag sitter tillsammans med dem på mattan så säger jag ordet och hittar på en mening om ordet ibland för att så småningom nå målet med hela meningar. Två olika spår för att nå samma mål!

Två vägar mot samma mål
Två spår i undervisningen.

img_4535.jpg

Varje vecka repeterar och tränar vi också på ordbilderna, och bokstäverna vi hittills gått igenom mha dokumentkameran. Jag lägger under ord som visas för hela klassen och de ropar ut ordet eller bokstavsljudet i kör. Jag läser också nya läxan mha dokumentkameran och tittar tillsammans på första bilden i kapitlet och letar ord med fokusbokstäverna i. Vi tränar också på ordväggs orden på samma sätt.

Övningarna på mattan är som sagt att para ihop ord och bild. Både ordväggsorden som jag klipper isär och mina andra bilder.


Den här veckan introducerade vi också övningen en ska bort. Barnen lägger fram 4 bilder och funderar ut en gemensam nämnare som kompisen ska fundera kring. Muntlig interaktion!

img_4491.jpg
Vi passade också på repetera de bokstäver vi hittills har gått igenom genom att de fick bokstäverna på små kort som de skulle bilda nya ord av och lista för hand den här gången.

img_4531.jpg
Pysslet/motorik-träningen för veckan har varit att göra spindlar och nu klättrar på våra väggar.

 

Kommunikation i matten med struktur.

Veckans matte har handlat om subtraktion. Introduktion av subtraktion. (Passande nog är veckans ena bokstav S.)

Första lektionen handlade om att jag tog bort och visade på tavlan. Bl.a. satte jag 5 magneter på tavlan sedan tog jag bort några. Barnen fick klura på hur många jag tog bort och hur man skriver det jag gjorde på mattespråk.

Sedan var det elevernas tur. De fick 6 klossar för att det inte riktigt skulle bli samma tal. De satt i par och skulle ta bort för varandra och sedan skriva på mattespråk.

 
Nästa lektion pratade vi om att man kan använda fingrarna och ta bort dem eller hoppa bakåt på en talrad. Den muntliga interaktionen bestod den här gången av att leka affär. Barnen fick i 3-gruppen turas om att vara kassörska och räkna tillbaka till kunderna. Varje kund fick en tia att handla för och kassörskan fick sätta priserna. 10 fingrar minus priset, ta bort fingrar för priset. Utmanande blev att handla mer saker och då räkna i flera steg. Hur mycket blir det tillsammans och hur mycket ska kunden ha tillbaka.

 
I vår mattebok Favoritmatematik jobbade vi sedan med sidor där man handlade saker för pengar och skrev på mattespråk.

Under de här lektionerna fick vi också användning av vår nya struktur för pratljud-nivån i klassrummet. Blir mycket tydligt vilka förväntningar jag har på eleverna. När de ska/får prata – grönt ljus, när de får viska och hjälpa varandra – gult ljus och när jag tänker att det är uppgifter som eleverna ska klara helt på egen hand dvs. utan att ta hjälp – rött ljus. Det kan t.ex. handla om att vissa sidor i boken där de ska forma siffror eller andra symboler. Mycket uppskattat av eleverna som hjälper mig att komma ihåg att flytta pilen. ”Kan du inte flytta pilen Malin så vi får prata vanligt nu” sa en pojk när vi skulle leka affär. 🙂 Härliga ungar!

Beskrivande genren – faktatexter börjar ta form á la cirkelmodellen.

PP-väggen om vårt nuvarande NO-projekt om insekter. Valet av tema är grundat i elevernas intresse och progression från förskoleklassen. I fsk jobbade de nämligen både med grodyngel och fjärilar så djur och småkryp hade barnen förkunskaper om och speciellt livscykeln med ägg, larv, puppa. Perfekt!

Vi började med att närläsa om myran. Resultatet av det kan ni se hänga här på tavlan. Eleverna skrev den gången meningar helt utifrån orden de strukit under i texten så jobbade vi med delarna på insekten. Se blogginlägget om det arbetet här:

Närläsning av faktatext.

Vi fortsatte nästa tillfälle med att titta på en film från SLI.se om insekter. Sedan introducerade jag 6-fältaren. Vi fyllde tillsammans i en 6-fältare på tavlan med bara stödord för att sedan gemensamt kunna skriva en gemensamt faktatext. Vi gjorde hela meningar av stödorden och får då också tillfälle att prata om punkt, kommatecken, styckeindelning.

Den texten vi skrev gemensamt skrev jag ut så alla elever fick var sitt exemplar. Idag har vi jobbat med den texten för den kommer att vara läsläxa nästa vecka. Vi har strukit under alla ”insekter” med en färg och alla ”och” med en annan. Vi har ritat en myra och skrivit in kroppsdelarna på myran på våra papper. Innan den blir läsläxa kommer de att träna på att läsa den så klart även om vi nu har läst den gemensamt många gånger under arbetets gång. (När vi läser och stryker under blir det också en träning mot målet i svenska att kunna skillnad mellan ord och mening. Eleverna hjälper mig att läsa en mening i taget och då är det ju till punkt det gäller. )

img_4476.jpg

img_4480.jpg

För att alla ska vara säkra och kunna träna på insekternas kroppsdelar så är det så klart en av övningarna på mattan den här veckan.

Som ordbild den här veckan har eleverna bl.a. ordet ”är”. Idag på dator-passet blev det där för, istället för att skriva ”vi är”-meningar, är meningar om insekter…

img_4477.jpg

img_4482.jpg

Vi jobbar också med siffran 5 den här veckan och en klurighet med siffran fem är ju att göra staket, ni vet 4 streck och ett streck över som när man räknar poäng i brännboll… 😉 Så på onsdag ska de få träna på det. De ska ut på skolgården och undersöka vilken insekt som flest gillar. Fråga och räkna med staket så vi kan räkna ihop med 5-skutt i klassrummet sedan. Övning i muntlig interaktion för dagen.

vilken-insekt-gillar-du-bast

Sortera, förklara hur du tänkt, problemlösning. Vecka 2 i matten.

Då var vecka 2 och avsnitt två i Livet i mattelandet igång.

Vi började i måndags med att titta på Livet i mattelandet. Avsnittet handlar om siffran 2 och begreppen sortera, fler och färre, hel och halv. Här under ser ni min planering.

lektionspassstruktur

matte avsnitt 2

Efter att vi tittat på avsnittet så hade vi genomgång kring siffran 2. Den är svår att forma. Eftersom det är lite formning i boken så fick barnen träna på tavlan en gång. Under genomgången pratade vi också om par. Vad har vi par av? Pysslet den här veckan var att måla och klippa ut ett par strumpor likadana. Som repetition från förra veckan pratade vi om mönster som kan finnas på strumpor, prickiga, randiga, rutiga m.m. Dessa strumpor kan vi sedan ha att träna sortering med.


Övningen på mattan har varit att sortera knappar. Eleverna har fått sortera knappar på kluriga sätt och sedan förklara/redovisa hur de tänkt. Vi konstaterade att man kunde sortera utifrån antal hål, färg, storlek, form och mönster. Vi tittade också på om vi hade lika många av några eller om några var fler eller kanske färre.


Imorgon är det dags för lektion 2, den gröna på planeringen ovan. Imorgon ska vi ha problemlösningstillfället. För första gången ska vi lösa problem och rita hur vi tänkt för att förklara. Återigen handlar det om strumpor… Vi ska använda metoden EPA (enskilt, par, alla) på första uppgiften. Andra uppgiften får de lösa med bordsgrannen.

problemlösn par

När man löst problemen får man spela spel men där handlar det också om par. Flest par vinner – memory. Jag har plockat ihop lite memory med siffror och antal, gemener och versaler och rimord.

I matteboken, Favoritmatematik, har vi jobbat/kommer jobba med sidorna 18-21 som handlar om siffran 2 och sidorna 26-29 som har fokus på fler och färre och lika många.

Veckan avlutas med att vi i samband med besök i vår naturruta undersöker antal benpar på insekter vi hittar och för in det i en tabell.

benpar i skogen

Eleverna har sagt sitt. Pedagogiska planeringen i matte är klar.

Då har vi färdigställt den pedagogiska planeringen även i matten. Eleverna har sagt sitt om hur de vill jobba i skolan för att nå målen.

Den färdiga PP-väggen. 🙂

 

Sammanfattning av vad vi kom fram till att vi ska jobba med i klassrummet och syftestexten.

 

Det mesta har gått enligt planen…

planeringsstruktur LIM

Vi har jobbat med begreppen. Ettan, nollan, siffror och dess olika symboler i olika sammanhang t.ex. spelkort, tärningar. Lika och olika.

img_4318.jpg img_4316.jpg

 

img_4280.jpg

Vi byggde våra namn med klossar utifrån hur många ljud vi har i namnen. Vi jämförde. Vilka har flest? Vilka har en färre? Vilka har två mer? osv.

Som problemlösning har vi jobbat med mönster. Vi pratade om att mönster måste upprepa sig. Vi byggde mönster och förklarade för varandra hur vi tänkt. Så listade vi ut hur andra tänkte när de gjort mönster på papper.

img_4327.jpg

img_4331.jpg  img_4332.jpg

Kommunikationsdelen handlade om att känna igen tärningens ögon utan att räkna. Jag testade barnen genom att spela Fia med knuff.

img_4328.jpg

I morgon blir det motorik/pyssel-delen. I Livet i mattelandet avsnitt 1 så kommer en fe in i geometribanken och har tappat bort sin gloria och det finns ingen lagom stor. Lösningen blir att de tar en rak linje och gör en cirkel av. Så imorgon ska vi göra cirklar av raka linjer. Vi ska nämligen gör girlanger.

img_4334.jpg

Här under kan man se hur jag lagt upp lektionerna. Ännu fungerar två spår i undervisningen inte toppen. Vi måste träna vidare på att jobba självständigt och fråga en kompis utan att störa innan det blir som det är tänkt. Jag tänker dock att om jag börjar träna med eleverna redan nu i ettan kommer det de utdelning senare.

Det som skiljer sig mot ursprungsplanen är att första lektionen är att vi efter den gemensamma genomgången så gör vi övningarna gemensamt på mattan. Sedan jobbar alla i boken. Sedan gjorde vi inte pysslet i samband med den lektionen utan den gör vi alltså imorgon då klassen har vikarie.

Likadant andra lektionen. Gemensam genomgång och sedan gör vi alla samtidigt problemlösningen i grupper eller par. När de blev klara övergick vi till att spela Fia.

Men tanken och målet är att vi så småningom ska kunna jobba med olika saker i klassrummet. Vi tränar korta stunder. 🙂

lektionspassstruktur

 

 

PP-väggen syfte är att påminna eleverna om att vi hela tiden jobbar mot mål. Problemlösningslektionen t.ex. jobbade vi mot dessa 3 mål. De två första till mönster uppgifterna och den sista till Fia-spelandet.

img_4330.jpg

Elevinflytande klart – PP-vägg svenska klart!

Japp då har vi klarat av elevinflytandet till PP-väggen i svenska. I åk 1 är det inte helt lätt för eleverna men som jag säger till barnen:

man kan inget

Så nu har vi tränat en gång!

Vi pratade om hur man lär sig läsa och skriva. De som redan kan lite delade med sig av hur de har lärt sig och försökte förklara hur man ska tänka. Att man måste kunna bokstäverna och dess ljud och sätta ihop dem för att kunna läsa och dela på dem när man ska skriva. Orken tog slut lite innan vi kom fram till hur man kunde göra för att träna på det och än så länge har de inte så många erfarenheter av skolarbete så de hade svårt att ha jättemånga idéer. Mer än att man just måste träna. Träna på att läsa, träna på att prata och träna på att skriva. Eftersom vi provade på att skriva på datorn i tisdag och onsdags så pratade vi om vad man lärde sig av det. Så första gången nöjde vi oss med att fundera kring hur man lär sig helt enkelt. Här under ser ni resultatet.

elevinflytande svenska

Så nu ska den här listan sättas upp på PP-väggen för svenska.

img_4246.jpg

Men jag sätter också upp de orden om träning för det kan sammanfatta det mesta som sades kring läs- och skrivträning…

man kan inget

Man måste försöka, prova, chansa, misslyckas och prova igen för att till slut kunna!

Här finns de ”kloka” orden om någon mer vill använda dem.

Här finns den klara pedagogiska planeringen och matris på papper. Tyvärr har punkterna radbrytningen hoppat lite men jag hoppas att det mesta framgår. Har försökt rätta till det men det har inte funkat… 🙁

 

 

Läsläxa med föräldrasamverkan. Övningslådor klara för nötning av begrepp på mattan.

Då var vi redo för skolstart på måndag. Idag förbereddes läseböckerna så att både elever och föräldrar lätt kan se vad vi jobbar för att lära oss.

På insidan av pärmen sitter kommentarslappen, där vi vill att föräldrarna kommenterar hur det gått med lästräningen under veckan och där också vi kommenterar. På nästa sida finns det moln med mål som vi ska lära oss i samband med läsningen, saker att tänka på och även ev som hjälp för att skriva kommentarer. På nästa sida sitter alfabetet och hur man formar bokstäverna på rätt sätt. (På bilden här ligger det bredvid.) Där kommer vi färglägga bokstäverna som vi jobbar med allt eftersom. Så har vi bokmärket med fram och baksida. På framsidan sitter matrisen för läsning. Hur vi ska jobba för att utvecklas i läsförståelse och att läsa med flyt. På den andra sidan sitter figurerna från en läsande klass. Något att använda sig av för läsförståelsen. Den lilla påsen kommer vi att fylla på med ordbilderna.

Moln.

Bokmärkesframsida.

I min lektionsplanering så skriver jag om olika övningar som vi kommer att jobba med på mattan. Nu är det förberett med den här veckans övningar i både svenska och i matte och lagt dem i lådor. Målet i svenskan är att känna igen sitt namn och kunna några kompisars namn. I matten kommer vi att jobba med att känna igen symbolerna för siffrorna.

planering bokstavlandet version2
Lektionsplanering svenska

 

Övningslådan i svenska innehållande klasskompisarnas namn och foto. Alfabetets bokstäver.

Vi kommer att para ihop rätt namn med rätt bild. Prata om vilken bokstav man har först resp sist. Hur många bokstäver jag har i mitt namn. Vilka som har lika första bokstav, sista bokstav och antal. Barnen får vara med och fundera kring om man kan sortera på andra sätt? Lägga sitt namn med bokstäverna, andras namn. m.m.

Övningslådan i matte. Symboler av lite olika slag och något mattetal och en kortlek.

Här ser ni min kladdiga planering för första avsnittet i bokstavlandet där vi kommer jobba med alfabetet och namn. Jag ser dock att jag tänkt om redan nu på en av övningarna som nu alltså kommer att vara att para ihop kompis med rätt namn. Men vi ska forma bokstäver med kroppen! 🙂

img_4274.jpg

Tillhörande matten har jag påbörjat en ”vägg” i klassrummet med siffrorna och deras symboler.

img_4280.jpg