Kategoriarkiv: Genrepedagogik

Reading 2 learn.

En del av genrepedagogiken och ett arbetssätt som många jobbar med via Cirkelmodellen i fas två då man jobbar med modelltexter. Ett arbetssätt för alla elever!

Hemsida

I den här filmen sim jag tipsat om innan ser man ett exempel på arbetet.

Jag jobbar lite så när jag jobbar med min 6-fältare. Även om jag inte nämner det i filmen så när vi stryker under jobbar vi med en mening i taget där jag ställer påståenden och frågor i förväg. T.ex. I den här meningen som vi ska läsa nu kommer det att stå hur humlan ser ut. Ni kommer att höra ett ovanligt ord som beskriver hur tydliga färgerna är på humlan.

Vi jobbar med svampar med cirkelmodellen.

Idag börjar vi med arbetet kring svampar. Vi gjorde mindmap på det vi vet innan om svampar. Vi pratar om ord och begrepp och förklarar dem så att alla förstår.

IMG_0838.JPG

Sedan tittade vi på en film om svampar. Efter filmen pratade vi om vad vi lärde oss som vi inte kunde innan genom att titta.

IMG_0839.JPG

Vi fortsätter med att läsa och jobba med modelltexter.

IMG_0850.JPG

 

Nästa vecka ger vi oss ut i skogen på jakt efter skivlingar, rörsvampar och taggsvampar…

 

Egna böcker

Nu har vi fortsatt med vår läsförståelse PP genom att ha börjat skriva våra egna böcker som klasskompisarna sedan kan låna och läsa av varandra. Genom elevinflytande ville ju barnen skriva egna böcker och läsa varandras och göra vårt egna lilla bibliotek. Arbetet jag börjat!

Vi har tidigare jobbat med 4-rutan för strukturen. Gjort “two stars and a wish” och utvecklat våra sagor på datorn med hjälp av talsyntes.

 

Böcker på en tråd var ett tips från en kollegas blogg som bloggar en hel del om ASL. Annas klassrum.

4-rutans tankar finns på filmen:

Begreppsvägg

Vi fyller allt eftersom på vår begreppsvägg.

Begreppsvägg

Olika ord som vi jobbar med och återkommer till. Jag märker att det är bra för eleverna att kunna kika och repetera ibland. Senast tillkomna är tiotal och ental, storleksordning och alfabetisk ordning.

Så är det ju begreppen till sexfältaren som vi använder när vi skriver faktatexter.

IMG_0801.JPG

Just nu jobbar vi med kräftan för att repetera hur vi jobbade med under ettan. Målet är att de ska kunna använda sexfältaren själva eller i par och sedan skriva egna enkla faktatexter för att komma närmare målen.

IMG_0811.JPG

IMG_0810.JPG

 

Påbörjad PP i genrer.

Jobbar för fullt för att få igång en ny PP i genrearbetet.

Har inte fått hjälp av eleverna ännu, utan bara jobbat för att förbereda, men målen vart vi ska nå är ju klara. Det är vägen dit och hur de visar sina kunskaper för mig som vi inte har jobbat med i klassrummet tillsammans med eleverna ännu. Jag jobbar med Alignmentmallen när jag förbereder min PP.

Alignmentsmall gener PP

Målboken, på länken här, använder eleverna i sin självbedömning. Eftersom vi på skolan inte ännu har en till en med I-pads så använder vi oss av målboken. I tvåan behöver jag gå igenom varje mål med varje elev för att alla ska förstå vad jag menar. Nu målar vi molnen i målboken mha dokumentkameran i helklass och det fungerar toppen. Helst vill jag i förlängnigen att vi kan sitta med var sin I-pad och klicka för vilken nivå jag själv tycker att jag har nått till för att öka tydligheter ännu mer.

Jag ser dock en stor vinning i att även skriva matriser, för min egen undervisning skull, erbjuder jag en undervisning som gör att alla elever kan nå nästa mål och nå så långt de kan. Är de medvetna om vad nästa steg är? Då tar jag hjälp av mina matriser!

Målbok

 

matris genrer

Kunskapskrav.