Kategoriarkiv: Faktatexter

Kommunikativ förmåga, muntlig interaktion – Kropp och hälsa. 

Vi fortsätter att jobba med kroppen och hälsan och det börjar närma sig slutet på temat.

Idag tittade vi på en film, Kött på benen från SVTs öppet arkiv. Vi såg på programmet som handlar om matens väg i kroppen, eller hur det blir bajs som de säger.

Efter filmen sammanfattade vi vad de hade sagt i filmen. Hur var det med matens väg i kroppen? Vi skrev upp lite stödord och en kroppsbild på tavlan. Inspirerad av Mecki ( Monica Söderström Lareu) från Nationellt Centrum för andraspråk, som nu gör en satsning med oss här i Hultsfreds kommun, så fick eleverna nu i par berätta om matens väg. Jag hjälpte till med en start mening, ”Först stoppar jag en köttbulle i munnen…” sedan fick de ta hjälp av bilderna och orden på tavlan för att berätta om köttbullens väg. Utmaningen  för de som tyckte att det var lätt var att berätta lite mer om vad som händer vid varje del av vägen. t.ex. Man tuggar maten i munnen och saliven blandar sig med maten, köttbullen knådas i matstrupen…

Mecki pratade med oss om vikten att i varje lektion träna på att kommunicera och muntlig interaktion. Jag har svårt att få till det varje lektion men försöker i alla fall att utveckla min undervisning kring detta och har det ofta i tanken. I alla fall göra det ett par gånger om dagen är det första målet. Att träna den språkliga förmågan i klassen, det kommer jag att göra mer!

 


Eftersom det börjar närma sig slutet på temat så ska vi också börja sammanfatta våra kunskaper. Eleverna fick i uppdrag att i grupper skapa affischer om olika delar av kroppen. Samarbeta, prata och resonera kring vad de kunde kring områdena. En grupp fick skelett och muskler, en annan matens väg, hälsa – vad som behövs för att vi ska må bra, hjärna hjärta lungor, sinnena. De skriva ner det de kan om sitt område. Använda bilder som jag kopierat och använda boken för att kolla lite extra.

Nästa gång ska de läsa texterna i boken och skriva några fler fakta som de får reda på av texten. Vi har jobbat med strategin att läsa ett stycke i boken och sedan berätta vad det stod. Detta har vi gjort i helklass tidigare. Nästa gång vill jag som sagt att de gör på samma sätt i sina grupper.

Efter det är planen att de ska träna inför sina redovisningar och sedan redovisa för sina kompisar. Muntlig interaktion i grupparbete. Ett styrt lärande med flera delar där vi tränar på den språkliga förmågan är tanken. 🙂
  
  

Alignmentmall Skriva år 3.

Alignmentmallen för Skriva-PP:n är nästan klar. Nu väntar bara att eleverna får vara med och bestämma hur vi ska nå målen så snart vi börjat skolan. Så den pedagogiska planeringen blir klar först efter de har sagt sitt med sitt elevinflytande.

Alignmentmall.

 

Så gjorde jag klar matrisen också. Vilka nivåer ska vi nå i år. Viktigt så jag vet att jag erbjuder en undervisning så att så många som möjligt kan nå nivå 3, eller iaf så långt som är möjligt för varje enskilt barn. Vad krävs för omdömesblankettens ”mer än godtagbara kunskaper” från skolverket. Jo det här i min klass…

Matris.

Återberättande text efter studiebesök, religioner

Då har vi varit på studiebesök i kyrkan och i moskén.

Vi jobbar mot målet:

Men kommer såklart in på andra saker inom religionerna också.

Jag vill dock igen slå ett slag för vikten av att jobba med studiebesöken efteråt och då jobbar vi med den återberättande genren. Jag ser hur mycket det ger för alla elever i klassrummet. Vad gjorde vi egentligen. Att tillsammans sätta ord på kunskaperna och erfarenheterna.

Eleverna sitter två och två och lägger bilder i den ordning de kommer ihåg att de hände. Därefter så sätter vi upp dem tillsammans och skriver stödord under bilderna för vi pratar om vad som hände på bilden. Mha stödorden, genreplanschen och med fokus på att nå mål genom förmågorna så skriver sedan eleverna två och två eller själva återberättande texter.

Eftersom vi jobbat med återberättande texter ett tag så har jag nu lagt på nivån att metareflektera över sitt lärande med lejonplanschen. Vad lärde jag mig? Hur lärde jag mig? Hur kunde jag lärt mig ännu mer? Lite svårt för mina elever i åk 2 men det går. Någon liten mening eller tanke kunde alla komma på.

När vi i kollegiet idag har suttit och analyserat de nationella proven och funderat på hur vi skapar förutsättningar för eleverna att lyckas så var en tanke som kom upp att det är av vikt att eleverna utifrån stödord får skriva texter. I de nationella proven var det faktatexter som skulle skrivas men det kan ju lika gärna vara att utifrån stödord skriva en återberättande text.

 

IMG_1673.JPG

 

Tyvärr har vi ingen synagoga i närheten att besöka så för att nå målet om att känna till judendomens plats får vi läsa oss till våra kunskaper. Lite bra ändå för då får vi lära oss på ett annat sätt och kan jämföra hur vi lär oss och när vi lär oss bäst. Den gången tänker jag mig att vi istället skriver en faktatext utifrån stödord mha sexfältaren.

IMG_1685.JPG

Läxan för veckan. Förutom de vanliga målen, ett sätt att jobba med modersmålet kopplat till arbetet i skolan. Prata om religionerna hemma och få till sig ord och begrepp även på sitt modersmål vilket kan stärka förståelsen, tänker vi…

 

 

 

 

 

Intervjuer

 

 

IMG_1289.JPG

 

Idag påbörjade vi arbetet mot ett annat av målen i vår PP Vårt samhälle. Vi ska få reda på information genom intervjuer. Vi tränade på varandra först genom att intervjua och skriva mindmaps om varandra från frågor som vi tyckte var intressanta från tips-rutan. Sedan skrev vi faktatexter om varandra utifrån mindmapen, precis samma arbetssätt som vi har när vi skriver faktatexter om djur och natur och annat.

IMG_1288.JPG

Men vi tränade också på att skriva frågor men nu plockade vi fram datorerna och skrev frågor till vem som helst i hela världen! 🙂 Favoritkändisarna fick olika frågor som hur det är att vara på turné, hur länge har du spelat trummor, vilken är din favoritfärg? m.m.

IMG_1290.JPG

Nu är vi snart förberedda för att gå ner i centrum i samhället och intervjua i de olika affärerna så vi får veta lite mer om de olika yrkena som finns där. För att ta oss an nästa mål i PP:n.

Utmana språkliga mål mha 6-fältare.

 

Inspirerad igår av Anna Kaya och Sara Persson var jag tvungen att sätta i verket idag med en form av språkliga mål.

Gårdagens inlägg med filmer av Anna Kaya.

Vi jobbade vidare med vår 6-fältare och utgick från de ämnesspecifika orden vi använder där. Vi utmanade med att skum-läsa, skriva stödord och att idag försöka använda oss av de ämnesspecifika orden i vår 6-fältare. Använda för att förstå! För erbjuder jag undervisning som ger eleverna chansen att nå den sista nivån i matrisen för ”Att skriva olika texter, genren-PPn”?

matrisdel använda ämnesspecifika ord

 

IMG_1229.JPG

Samtidigt idag jobbade vi igen för att nå målen från Rymden-PPn:

* Kunna vad några olika växter gör under årets gång.

* Kunna vad några olika djur gör under årets gång.

För att få med det i 6-fältaren så valde vi den här gången att skriva vad som händer under årets gång i rutan för Övrigt.

 

När eleverna skumläst och skrivit stödord i 6-fältaren var uppdraget och utmaningen idag att använda de ämnesspecifika orden i en faktatext. Svårt för eleverna tänkte jag så jag gjorde en mall att fylla i:

IMG_1230-0.JPG

Ärligt så trodde jag att det ändå skulle bli svårt men de fixade det jättebra. Jag tror också att de nådde en bit till i förståelsen för orden.

IMG_1231-0.JPGIMG_1232.JPG

Egna mindmaps om rymden. Nästa nivå.

Rymdenarbetet fortsätter och vi har ökat svårighetsgraden lite till.

Den här gången fick eleverna själva skriva mindmaps utifrån det vi sett, hört och läst om årstiderna. Vi har gjort det tillsammans flera gånger nu så nu var det dags att prova sina vingar själva, i grupp.

Men först plockade vi fram målen som vi jobbar mot just idag:

* Kunna årstiderna

* Förstå hur solen, jorden och månen rör sig runt varandra, därigenom svara på frågan – Varför har vi årstider?

Vi snuddade också vid målen:

* Kunna vad som är speciellt i de olika årstiderna, då framförallt  med temperatur och ljus.

* Kunna vad några olika djur gör under året.

* Kunna vad några olika växter gör under året.

Dessa 3 sista mål kommer vi dock jobba mer med vid nästa tillfälle då eleverna ska skriva argumenterande texter om årstiderna och redovisa för varandra.

IMG_1154.JPG

IMG_1152.JPG

IMG_1153.JPG

Innan den här lektionen fick eleverna, för att visa sina kunskaper, skriva så mycket de hittills visste kring rymden med fokus på vad som snurrar runt vad och vad vi kan om stjärnbilder, precis så som målen är såklart. Man fick skriva på sitt modersmål om man ville.

Först fick eleverna skriva själva på sitt papper sedan fick de berätta för varandra vad de visste 2 och 2 och till slut tog vi allt i helklass. Vad kunde vi? Det visade sig att de kunde massvis! 🙂

IMG_1144.JPG

IMG_1143.JPG

IMG_1145.JPG

Sista exemplet är en elev som kommit jättebra i svenskan som ville skriva på svenska och visade att hon kunde förklara. En jätteglad fröken läste det här pappret!! 🙂

 

 

 

Stjärnor

Vi jobbar vidare i rymden. Den här gången med stjärnor och stjärnbilder. Nu tittade vi på två filmer. Efter den första filmen gjorde vi en mindmap som vi brukar. Till den andra filmen så tränade vi oss i att skriva stödord. Jag skrev på tavlan under filmen och barnen hade var sitt papper att skriva viktiga ord på. (Eftersom vi skulle ha besök i klassen lektionen efter så skrev jag lite längre stödord, nästan meningar, för att vi skulle kunna komma ihåg tills en annan dag.)

 

 

IMG_1099.JPG

 

IMG_1101-0.JPG

Vi nästa tillfälle så hade jag skrivit ut vår mindmap och våra stödord. Dessutom läste vi om stjärnor i en bok och repeterade på så sätt vad vi sa sist. Barnen fick plocka fram sina stödord från förra gången.

Vi tittade på målen och vad det är vi ska kunna. Så formulerade vi tillsammans en liten text som alla skulle skriva om det ena målet från PP:n och så gjorde bilduppgiften att vi även jobbade mot det andra målet från PP:n. Sedan fick eleverna två och två hjälpas åt att, utifrån sina stödord, mina stödord, mindmapen och boken, formulera fler meningar som de tyckte var viktiga.

IMG_1119.JPG

IMG_1120.JPG

IMG_1121.JPG

Elevexempel:

IMG_1122.JPGIMG_1123.JPG

Här kan du läsa om vårt tidigare arbete kring Rymden.

 

 

 

 

 

Rymden ”ny level”

Rymdtemat fortsätter och i dag gick vi in i nästa ”level” som en pojk sa, så himla bra!

Vi började att titta på vilka mål som vi jobbat mot i temat.

 

moln rymden

Vi har tillsammans tittat på film, läst och gjort mindmap. Tidigare har vu även gjort faktatext tillsammans utifrån vår mindmap men idag ”levlade” vi upp genom att de i grupper fick skriva sina faktatexter.
Tänk på att skriva med hela meningar och vi har också pratat en del om vilken ordning som det passar att skriva meningarna i.

Detta gav eleverna utrymme att skriva om månen utifrån sin nivå. Ville man skriva mer om vad man fått reda på under filmen eller av det vi läst fanns det utrymme för det annars höll man sig till det vi skrivit i mindmapen. Ett  sätt att erbjuda undervisning på flera nivåer. Idag jobbade vi främst med mål 1 och 6.

matris rymden

Alla grupper fixade det jättebra och var nöjda. Jag kunde sitta med de nyanlända och prata med dem om meningarna vi skrev så att de också förstod innehållet. Vi pratade om ord som is, månad, väldigt, syre mm.

IMG_1048.JPG

 

IMG_1049.JPG

En toppen lektion!

 

Vårt tidigare arbete kring rymden.

Rymden fortsätter. Solsystemet.

Då har vi fortsatt arbetet med rymden. Idag har vi tittat på film och läst böcker om solsystemet och dess planeter. Utefter det återigen gjort en mindmap. Vad har vi lärt oss? Sedan skriver vi en gemensam faktatext.

IMG_1007.JPG

IMG_1008.JPG

Och så lite bilduppgifter där vi använder lite olika material till barnens stora glädje men här gäller det också att lägga ord på minnet t.ex. silkespapper, filttyg, kladdkrita, tuschpenna.

IMG_1010.JPG

Ett app-tips kring detta är Solarwalk. Där man kan kika närmare på planeterna och dess månar.

Nästa gång väntar arbetet med månen. Kanske är det dags för nästa fas i cirkelmodellens tankar, skriva faktatexter i grupper.

länken här ser ni PPn och starten av rymdarbetet.